12 марта управления админуслуг ВГА  Лисичанска публично отчитается об использовании бюджетных средств в 2020 году

 

 

12 марта управления админуслуг ВГА  Лисичанска публично отчитается об использовании бюджетных средств в 2020 году

12 марта в 14.00 в военно-гражданской администрации (ВГА) г. Лисичанска по адресу: г.. Лисичанск, ул. Грушевского, 7, состоится публичное представление отчета главного распорядителя бюджетных средств управления административных услуг ВГА г. Лисичанска по использованию бюджетных средств в 2020 году. Передает ZARAZ.INFO сообщение Управления административных услуг ВГА м. Лисичанска.

 

 

Звіт головного розпорядника бюджетних коштів Управління адміністративних послуг ВЦА м. Лисичанська, щодо використання бюджетних коштів у 2020 році

Управління адміністративних послуг є самостійним виконавчим органом військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, розташовано за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63, тел./факс 7-37-23.

Основною діяльністю управління є керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську.

Згідно рішення міської ради від 30.08.2018 № 49/758 «Про організацію діяльності відділу адміністративних послуг» у зв’язку зі зміною статусу, розширенням функцій та повноважень управління адміністративних послуг була затверджена структура чисельності працівників, яка на 01.01.2020 склала 23 штатних та фактичних одиниць. Станом на 01.01.2021 згідно розпорядження від 26.10.2020 № 593 «Про внесення змін до штатного розпису управління адміністративних послуг» штатна чисельність склала 32 одиниці, а штатна фактична чисельність управління склала 28 одиниць.

У 2020 році на управління адміністративних послуг рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік» покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів:

1. По коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (надалі КПКВКМБ) 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 5779990,00 гривень. Уточнений план складає 5779990,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 5759866,00 гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 5264811,51 гривень, видатки виконано на 100% .

Кредиторська заборгованість по КПКВКМБ 3410160 по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість по КПКВКМБ 3410160 по загальному фонду станом на 01.01.2020 становить 5028,00 гривень, станом на 01.01.2021 становить 5076,00 гривень по КЕКВ 2210 (витрати майбутніх періодів — передплата на періодичні видання на 2021 рік).

Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість — відсутня.

2. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВКМБ) 3417700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» по спеціальному фонду за кодом доходів 25020100 «благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами» видатки затверджені у сумі 1067639,00 гривень. Уточнений план складає 1067639,00 грн. Касові видатки
по спеціальному фонду складають 1067639,00 гривень. Видатки виконано на 100% .

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 3417700 по спеціальному фонду за 2020 рік відсутня.

Управління адміністративних послуг ВЦА м. Лисичанська не є платником податку на додану вартість.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства від органів Казначейства не надходили, фінансових порушень за звітний період не виявлено.

Начальник управління — державний реєстратор Олена Литвинюк

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *