Архивы, чтобы знать №002: Экономическое состояние Лисичанска на 01 января 2016г.

Редакция www.zaraz.info начинает публиковать серию материалов под названием  «Архивы, чтобы знать №00N» в которых будет публиковать различные документы из истории Лисичанска и Луганской области, чтобы  дать возможность читателям вспомнить экономические и исторические данные, сравнить их с сегодняшними показателями  и событиями.


«Архивы, чтобы знать №002"

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА ЛИСИЧАНСЬКА

СТАНОМ НА 01.01.2016 РОКУ

 

http://lis.gov.ua/lisichansk-today/2011-03-11-12-52-14.html

 

 

Промисловість

 

Економіка міста Лисичанська у 2015 році знаходилась у критичному стані, що спричинено проведенням антитерористичної операції, розбалансуванням фінансової системи, порушенням налагоджених коопераційних зв’язків та логістичних маршрутів. Слід зазначити, що складна суспільно-політична ситуація та інші фактори об’єктивного характеру негативно вплинули на хід виконання заходів Програми, тому значна увага була надана відновленню інфраструктури міста та ліквідації наслідків бойових дій на території міста, а саме відновленню житлового фонду, об’єктів соціальної сфери.

У зрівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції. Так, за даними статистичної звітності за січень-грудень 2015 року реалізовано продукції, робіт і послуг на суму 727,82 млн. грн., що на 256,12 млн. грн., або 54,3% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага реалізованої промислової продукції до обсягу по області становить 2,9 відсотка.

За цей же період питома вага реалізованої продукції, робіт і послуг до обсягу по області

— по м. Рубіжне                        – 15,0%;

— по м. Сєверодонецьку          –   9,9%.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

по м. Лисичанську за 2011 – 2015 роки

 

Період

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Лисичанську (млн. грн.)

13 179,5

4 108,1

563,1

471,7

727,82

Питома вага реалізованої продукції до загального обсягу реалізованої продукції по Луганській обл. (%)

14,1

5,1

0,8

1,0

2,9

 

 
   

 

 

Коротка характеристика роботи промисловості міста у 2015 році.

Головними бюджетоутворюючими підприємствами міста залишаються ПАТ «Лисичанськ-вугілля», ПрАТ «ЛИНІК» та ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

ПрАТ «ЛИНІК»

У 2015 році виконаний комплекс ремонтних робіт для забезпечення готовності підприємства до осінньо-зимового періоду, запущені і знаходяться в роботі деякі об’єкти підприємства, запущена заводська ТЕЦ для обігріву виробничих і адміністративних будівель.

 

ПАТ «Лисичанськвугілля»

За 2015 рік видобуто 545,8 т. тон вугілля (-174,2 тис. т до плану, -99,2 тис. т до минулого року). Проведено 9243 м гірничих виробок (-1857 м до плану, +2240 м до 2014 р.). Відвантажено 222,7 тис. т товарної продукції на суму 223003,6 тис. грн., з них на енергетику -204,7 тис. т на суму 210023,9 тис. грн. Збитки 2015 року склали 645262,4 тис. грн. На початок 2015 р. в об’єднанні працювало 5717 осіб, на кінець – 4708 осіб, тобто звільнено 983 люд. В планах на 2016 р. є прийом на роботу до кількості 5724 осіб.

 

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»

В ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» виробництво флоат-скла тимчасово припинено. Зупинка була обумовлена необхідністю проведення комплексу організаційно-технічних заходів, направлених на модернізацію скловарного агрегату цеху № 3 та модернізацію скловарного агрегату цеху № 2-2 в рамках виконання Програми розвитку підприємства.

Протягом 2015 року підприємством розроблений комплекс заходів, направлених на оптимізацію витрат на виробництво, зниження собівартості виробництва і збільшення якості послуг з виробництва продукції промислової переробки скла, яка відповідає всім міжнародним стандартам якості.

Поточне завантаження потужностей виробництва Товариства, в річному співвідношенні, складає лише 1,6% (потенціал – 29015 тис.м2, проти 459,6 тис. м2 за планом на 2016 рік). Тож сьогодні, у зв’язку з тимчасовим припиненням основного виробництва та складною ситуацією в регіоні, підприємство вимушено здійснювати свою виробничу діяльність, виконуючи послуги з промислової переробки скла за давальницькими поставками по договору толінгу з партнером підприємства.

При підготовці інформації були проаналізовані відомості, надані 12 підприємствами з числа найбільш значущих у місті. За результатами роботи підприємств можна зробити наступні висновки ТОВ «ЛИСПИ», ТОВ «Ялинкові прикраси», ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», ТОВ «Єкотех», ПАТ «Рідкісні гази», ТОВ «Лайон», ТОВ ВТФ «Шарм» у 2015 р. працювали стабільно.

 

Бюджет та платежі

 

До зведеного бюджету України за 2015 рік мобілізовано грошових коштів на суму 250305,3 тис. грн., що на 61721,60 тис. грн. або на 32,73% більше минулорічних надходжень.

До місцевого бюджету м Лисичанська за 2015 надійшло всього доходів з урахуванням субвенцій і дотацій 476884,8 тис. грн. при плані 480392,8 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету за 2015 з урахуванням субвенцій і дотацій склали 426007,6 тис. грн., при плані 458879,7 тис. грн.

Недоїмка податків і зборів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2016 складає 131100,7 тис. грн. і зросла порівняно зі станом на 01.01.2015 на 24375,7 тис. грн. або на 17,78 відсотка.

Станом на 01.01.2016 р. кількість одержувачів пенсій (з урахуванням переселенців) складає 56649 осіб, у тому числі 19830 осіб-переселенців. Середній розмір пенсії по місту станом на 01.01.2016 р. складає 2013,22 гривень, що на 66,07 гривень або на 3,4% більше минулорічного показника. Заборгованість з виплати пенсій відсутня.

Потреба на виплату пенсій у 2015 році склала 1532554,9 тис. грн. Власні надходження до Пенсійного фонду склали у 2015 році 351046,9 тис. грн. або 22,9% від потреби.

Загальна сума заборгованості платників міста Лисичанська перед бюджетом Пенсійного фонду станом на 01.01.2016 складала 326390,8 тис. грн. У зрівнянні з 01.01.15 р. заборгованість зі страхових внесків до Пенсійного фонду збільшилась на 55073,2 тис. грн. або на 20,3 відсотка.

 

 

Заробітна плата та заборгованість з виплати заробітної плати

 

Середня заробітна плата в місті станом на 01.01.2016 склала 4062,0 грн., заробітна плата за даний період по області – 3427,0 грн.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м. Лисичанськ на 01.01.2016 р. становила 36171,5 тис. грн., на 11082,0 тис. грн. або 44,2% більше ніж на 01.01.2015 р., з них по підприємствах:

— економічно активних — 30247,4 тис. грн. або 83,6%;

— банкрутах — 5163,8 тис. грн. або 14,3%;

— економічно неактивних – 760,3 тис. грн. або 2,1%.

В структурі заборгованості економічно активних боржників заборгованість 3-х підприємств, які перемістилися в м. Лисичанськ з територій Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження становить майже половину — 14392,5 тис. грн. або 47,6%; на 10 підприємств вугільної галузі (ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлені підрозділи) припадає 11644,7 тис. грн. або 38,5% боргу.

Станом на 01.01.2016 р. заборгованість по підприємствах комунальної власності становила 468,2 тис. грн. і порівняно з даними на 01.01.2015р. (3039,8 тис. грн.) зменшилась на 2571,6 тис. грн. або 84,6%.

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету відсутня.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Станом на 1.01.2015 р. на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебувало 1113 безробітних, протягом 2015 року зареєстровано 2390 безробітних громадян, що на 16,4 % менше, ніж в 2014 році. Всього протягом 2015 року на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебувало 3503 зареєстрованих безробітних, що на 31,6% менше, ніж в 2014 році.

Працевлаштовані за направленням державної служби зайнятості протягом 2015 року 1400 осіб, проходили професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 183 безробітних громадянина, залучено до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 277 безробітних.

Станом на 1.01.2016 р. на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебуває 927 зареєстрованих безробітних, чисельність безробітних зменшилась на 16,7 % в зрівнянні з початком року.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття протягом 2015 року складала 170 днів (для зрівняння: протягом 2014 року середня тривалість зареєстрованого безробіття складала 200 днів).

Станом на 1.01.2015 р. в базі даних Лисичанського міського центру зайнятості налічувалось 43 вакансії, протягом 2015 року підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності надано 1479 вакансій. Загальна кількість вакансій протягом 2015 року складала 1522, що на 10 % менше, ніж в 2014 році.

Всього до Лисичанського міського центру зайнятості надано звітність щодо запланованого звільнення 540 осіб: з ВП «Шахта «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» – 69, з Територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області – 50, ДП «Лисичанська ТЕЦ» – 2, Управління Держземагенства у м. Лисичанську Луганської області – 12 осіб, Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську – 14 осіб, Лисичанське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства – філія ПАТ «Луганськгаз» – 80 осіб, ДПІ у м. Лисичанську головного управління Міндоходів у Луганській області – 51 особа, Лисичанський МВ ГУМВС у Луганській області – 262 особи. Заплановане вивільнення за кількісними характеристиками не спричинило різкого зростання безробіття в регіоні. Фактично протягом 2015 року з запланованих до вивільнення осіб вивільнено лише 8 осіб.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Важливим чинником в стані демографічного розвитку є нестримне старіння населення, що призводить до зростання демографічного навантаження на частину населення, яка працює.

Станом на 01.01.2016 чисельність постійного населення міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля становила 115,9 тис. осіб (наявного 116,0 тис. осіб, що на 1,4 тис. осіб або на 1,19% менше ніж на відповідну дату 2014 р.

У 2015 році за даними статистики у місті народилось 655 осіб, померло – 1942, природне скорочення – 1287 особи, міграційне сальдо негативне 150 осіб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *