Депутаты фракции «БПП «Солидарность» Лисичанского горсовета нарушат закон, в связи с несоблюдением времени информирования избирателей

Фото. Архив. Депутаты фракции «БПП «Солидарность» Лисичанского горсовета на одной из сессий

Редакция сайта ЗАРАЗ.ИНФО  2 ноября  сообщала, что согласно опубликованного на сайте Лисичанского городского совета Графика проведения годовых отчетов депутатов горсовета перед избирателями только восемь депутатов из 35-ти указали дату, время и место приема отчета.  Спустя три дня (5 ноября), редакция ЗАРАЗ.ИНФО обратила внимание на то, что некоторые депутаты отреагировали на эту информацию и внесли свои данные. В списке их стало 15-ть депутатов.

Среди обновленного списка появились шесть депутатов фракции «БПП «Солидарность» Г.Бадаев, С.Копылов, В.Шведов, И.Полупанов, О.Романов, Н.Шевченко, которые согласна графика будут отчитываться 10 ноября в 16-00 в Лисичанской общеобразовательной школе №12.

Обратим внимание, что пункт 4 статьи 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» гласит следующее:  «Депутат местного совета не позднее чем за семь дней сообщает избирателям о времени и месте проведения отчета через местные средства массовой информации или иным способом».

Как сказано выше, информация о дате и времени отчета депутатов фракции «БПП «Солидарность» на сайте Лисичанского горсовета появилась 05 ноября, т.е. всего за пять дней до дня проведения отчета. Т.е. со стороны депутатов фракции «БПП «Солидарность» Лисичанского горсовета явно будет не выполнен и нарушен пункт 4 статьи 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов».

Поскольку депутаты фракции «БПП «Солидарность» Лисичанского городского совета пожелали отчитаться перед избирателями все вместе в одно время напомним, что согласно п. 2. ст.16 выше названного закона Отчет каждого депутата местного совета должен содержать:

 • сведения о деятельности депутата в совете и в его органах, в которых он избран;
 • сведения о работе депутата в избирательном округе;
 • о принятых советом и его органами решениях, о ходе их выполнения, о личном участии депутата в обсуждении, принятии и в организации выполнения решений совета, его органов;
 • сведения о выполнении поручений избирателей своего избирательного округа.

 

 

Справка:

З А К О Н   УКРАЇНИ «Про статус депутатів місцевих рад»

Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та
зустрічі з ними

 1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу
  на рік,  зобов’язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями
  відповідного  виборчого  округу,   об’єднаннями   громадян.   Рада
  визначає  орієнтовні  строки  проведення звітів депутатів місцевої
  ради перед виборцями.
 2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про
  його  діяльність  у раді та в її органах,  до яких його обрано,  а
  також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
  органами  рішення,  про  хід  їх виконання,  про особисту участь в
  обговоренні,  прийнятті та в організації виконання рішень ради, її
  органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
 3. Звіт депутата   місцевої  ради  може  бути  проведено  в
  будь-який час на вимогу  зборів  виборців  за  місцем  проживання,
  трудової діяльності або навчання,  а також органів самоорганізації
  населення.
 4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє
  виборців  про  час  і  місце проведення звіту через місцеві засоби
  масової інформації або в інший спосіб.
 5. Місцеві   органи   виконавчої  влади,  органи  місцевого
  самоврядування,  їх посадові особи, керівники підприємств, установ
  і  організацій  державної і комунальної форм власності зобов’язані
  сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей)
  перед  (з)  виборцями  шляхом  надання приміщень, інформаційних та
  інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на
  прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням
  його  звіту  (зустрічі)  перед (з) виборцями, у тому числі сприяти
  оповіщенню  виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення
  з  питань  організації  звітів  (зустрічей)  депутата  з виборцями
  приймається  на засіданні місцевої ради. ( Частина п’ята статті 16
  в редакції Закону N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004 )
 6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи
  про результати обговорення його звіту,  зауважень  і  пропозицій,
  висловлених  виборцями  на адресу ради та її органів,  а також про
  доручення,  дані  депутатові  у  зв’язку   з   його   депутатською
  діяльністю.
 7. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів місцевої
  ради перед виборцями та їх  зустрічей  з  ними,  здійснюються  за
  рахунок  відповідних  місцевих бюджетів у межах затверджених на ці
  цілі видатків.
 8. Звіти і зустрічі  депутатів  місцевої  ради  з  виборцями
  висвітлюються засобами масової інформації.

 

Г Р А Ф І К

проведення звітів депутатів Лисичанської міської ради

сьомого скликання перед виборцями

 

№№

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Дата Час Місце проведення
1.        Ажипа А.Ю.

17.11.2017

12.00 КЗ «Лисичанський міський ПК» вул. Красна, 30 (кімната ветеранів)
2.        Бадаєв Г.М.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

3. Борисович І.І. 10.11.2017 15.00 Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей (актова зала)
4. Голубцова С.А. 24.11.2017 16.00 Лисичанський палац культури ім.В.М.Сосюри
5. Горобець С.Ю. 01.12.2017 11.00 Лисичанське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства (вул. Газовиків, буд. 22)
6. Григор’єва А.І. 21.11.2017 16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 29

(актова зала)

7. Деменковець В.М. 24.11.2017 14.00 Лисичанська ЗОШ № 26 (актова зала)
8. Зайцев Я.В. 16.11.2017 16.00 КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» (актова зала)
9. Карауланов Д.Б. 15.11.2017 16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 2

(актова зала)

10. Квітка О.Є. 08.11.2017 16.00 Лисичанська загальноосвітня школа  №24
11. Кирилов П.В. 18.11.2017 13.00 ЦПРШМ (мала зала)
12. Ковтун О.І. 23.11.2017 9.00 Новодружеська міська рада
13. Копилов С.М.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

14. Корженко Т.В. 25.11.2017 12.00 Лисичанська загальноосвітня школа  №9
15. Кравченко С.Г.

17.11.2017

12.00 КЗ «Лисичанський міський ПК» вул. Красна, 30 (кімната ветеранів)
16. Куликовський В.В.

22.11.2017

13.00 Готель «Лисичанськ» вул. О.Довженка, 5

(2-й поверх кімната № 211)

17. Курінна Ю.Л. 25.11.2017

 

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

18. Лисенко Є.В. 17.11.2017 16.00 Лисичанська спеціалізована школа № 27

(актова зала)

19. Михайлов Д.В. 25.11.2017

 

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

20. Панаіт А.В. 16.11.2017 16.00 КП «Лисичанськтепломережа» (актова зала)
21. Положенцев Ю.П. 16.11.2017 16.00 КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» (актова зала)
22. Полупанов І.І.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

23. Попенко В.І. 24.11.2017 12.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 18
24. Пшебіцина Ю.М.

17.11.2017

11.00

КЗ «Лисичанський міський палац культури «Діамант» (мала зала)

25. Ратушна О.С. 16.11.2017 16.00 КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» (актова зала)
26. Романов О.І.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

15.11.2017 15.00 Лисичанська загальноосвітня школа  №30

(актова зала)

27. Старченко Г.М. 23.11.2017 10.00 Лисичанська  міська організація ветеранів України (Сєвєродонецька, 62)
28. Худоба Т.В. 17.11.2017 16.00 Лисичанська спеціалізована школа № 27
29. Шведов В.М.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

30. Шевченко М.А.

10.11.2017

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

31. Шеховцов А.С. 18.11.2017 13.00 ЦПРШМ (мала зала)
32. Шкарупа О.С. 25.11.2017

 

16.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 12

(актова зала)

33. Щеглаков Е.І. 24.11.2017 14.00 Лисичанський багатопрофільний ліцей (актова зала)
34. Юсакова О.П. 24.11.2017 12.00 Лисичанська загальноосвітня школа № 18
35. Яїцький С.М.

 

17.11.2017

11.00

КЗ «Лисичанський міський палац культури «Діамант» (мала зала)

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *