Доходи, зарплати населення Луганської області і заборгованність січень–серпень 2017

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

  Луганьскої області

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1 області у липні п.р. становила                    5868 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили               50,34 грн, що на 0,5% більше ніж у попередньому місяці.

Порівняно із червнем п.р. розмір заробітної плати зменшився на 1,3%, а за останні 12 місяців (відносно липня 2016р.) збільшився на 24,8%.

 

 

 

Зростання рівня заробітної плати у липні п.р. порівняно із червнем відбулося за наступними видами економічної діяльності: від 2,9% у державному управлінні й обороні до 39,4% у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності. Разом з тим, зниження показника коливалося в межах від 1,2% у добувній промисловості до 17,2% у освіті.

Розмір нарахувань працівникам промисловості у липні 2017р. становив 5500,1 грн та порівняно з попереднім місяцем він зменшився на 6,0%, а у порівнянні із липнем 2016р. збільшився на 9,8%.

Заробітна плата працівників сільського господарства, мисливства, лісового та рибного господарства у липні 2017р. становила 6580,3 грн, та порівняно з попереднім місяцем вона збільшилась на 29,6%, а у порівнянні із липнем 2016р. – на 28,4%.

____________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Продовжує утримуватись високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Найбільшою була заробітна плата працівників таких видів діяльності як сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство, професійна наукова та технічна діяльність, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.

Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці у зазначених видах діяльності становило 1,1 – 1,9 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності,   транспорту, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів  не перевищувала 66,0% від середнього рівня по економіці.

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено в таблиці.

 

Нараховано в середньому

штатному працівнику

за липень 2017р. за відпра-цьовану годину,

грн

грн у % до
червня

2017р.

липня

2016р.

середнього

рівня по

економіці

Усього 5868,0 98,7 124,8 100,0 50,34
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство 6580,3 129,6 128,4 112,1 39,69
  з них сільське господарство 6781,7 131,1 128,0 115,6 40,57
Промисловість 5500,1 94,0 109,8 93,7 46,30
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 6484,0 98,8 124,5 110,5 76,73
Переробна промисловість 5265,6 89,2 105,3 89,7 41,08
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 5768,1 108,1 116,6 98,3 49,39
Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

4143,7 104,2 119,9 70,6 31,88
Будівництво 4373,5 92,1 122,7 74,5 30,20
Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

3831,2 103,4 142,9 65,3 29,74
Транспорт, складське господарство,

поштова та кур’єрська діяльність

3683,7 139,4 86,5 62,8 39,41
транспорт 3638,7 151,9 69,8 62,0 45,48
   складське господарство та допоміжна

діяльність у сфері транспорту

5160,1 108,6 157,8 87,9 37,08
   поштова та кур’єрська діяльність 3166,8 110,2 128,5 54,0 26,26

 

Продовження

 

 

Нараховано в середньому

штатному працівнику

за липень 2017р. за відпра-цьовану годину,

грн

грн у % до
червня

2017р.

липня

2016р.

середнього

рівня по

економіці

Тимчасове розміщування й

організація харчування

2723,4 88,0 73,2 46,4 27,73
Інформація та телекомунікації 5174,6 98,7 130,5 88,2 37,70
Фінансова та страхова діяльність 9549,6 108,6 129,6 162,7 67,95
Операції з нерухомим майном 4832,0 97,8 164,6 82,3 34,69
Професійна, наукова та технічна діяльність 6675,8 106,5 110,7 113,8 53,52
   з неї наукові дослідження та розробки 4096,4 105,1 97,5 69,8 37,70
Діяльність у сфері адміністративного

та допоміжного обслуговування

3647,9 103,9 114,1 62,2 27,19
Державне управління й оборона;

обов’язкове соціальне страхування

9711,6 102,9 161,7 165,5 81,67
Освіта 5646,0 82,8 152,1 96,2 90,11
Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

5580,0 92,0 145,4 95,1 41,27
   з них охорона здоров’я 5826,7 91,6 146,4 99,3 42,98
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5576,2 110,0 124,8 95,0 63,47
   з них діяльність у сфері творчості,

мистецтва та розваг

5457,5 110,3 121,2 93,0 69,74
   функціонування бібліотек, архівів,

музеїв та інших закладів культури

5845,5 116,2 122,2 99,6 61,61
Надання інших видів послуг 6293,5 94,9 136,7 107,3 49,05

 

Кожен штатний працівник відпрацював у липні в середньому 117 годин. Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу порівняно з червнем зменшився на 5,2 в.п. і становив 69,6%.

Динаміку показників використання робочого часу характеризують дані, наведені в таблиці.

 

 

2017р. Довідково: липень 2016р.
липень червень
Фонд робочого часу на одного штатного працівника, год
  табельний 168 159 175
  фактично відпрацьований 117 119 117
Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу, % 69,6 74,8 73,6

 

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у липні 2017р. порівняно з червнем зменшилась на 1,2%, а порівняно з липнем 2016р. збільшилась на 8,0%.

 

 

 

Упродовж липня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 2,0%, або на 10,7 млн.грн, і на 1 серпня п.р. становила 535,0 млн.грн.

 

 

Якщо в цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2017р. становив 69,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р., то серед видів економічної діяльності він коливався від 0,3% в освіті до 621,9% на підприємствах добувної промисловості.

На 1 серпня 2017р. основна частка загальної суми боргу припадала на підприємства промисловості (91,8%). Більша частина боргу утворена на підприємствах добувної промисловості (375,3 млн.грн або 70,2%).

Найбільш суттєве збільшення суми заборгованості у липні п.р. спостерігалось у 4 регіонах області: м.Сєвєродонецьку – на 11,4 млн.грн, у м.Лисичанську – на 10,8 млн.грн, у м.Алчевську – на 0,3 млн.грн та у м.Довжанську – на 0,2 млн.грн.

Протягом звітного періоду відбулось збільшення загальної суми невиплаченої заробітної плати, про що свідчать дані, наведені в таблиці.

 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2017р.
усього у т.ч. на підприємствах
економічно активних банкрутах економічно неактивних
млн.грн 535,0 195,1 7,6 332,3
у % до
1 липня 2017р. 102,0 106,1 93,8 100,0
1 серпня 2016р. 109,7 40,9 262,1 4740,3
Структура боргу, % 100,0 36,5 1,4 62,1

 

Упродовж липня 2017р. заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилась на 6,1%, або на 11,3 млн.грн, і на      1 серпня становила 195,1 млн.грн.

Дані щодо заборгованості працівникам економічно активних підприємств по містах та районах області наведено в таблиці.

 

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня 2017р. Струк-тура боргу,

%

тис.грн у % до
1 липня 2017р. 1 січня 2017р. загальної суми заборгованості по місту, району
Луганська область 195146,1 106,1 48,4 36,5 100,0
м.Алчевськ 16668,2 101,4 103,7 100,0 8,5
м.Антрацит 125,4 100,0 х 100,0 0,1
м.Брянка 5649,9 100,0 12,6 12,6 2,9
м.Голубівка
м.Довжанськ 1036,3 130,0 121,1 100,0 0,5
м.Кадіївка

 

Продовження

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня 2017р. Струк-тура боргу,

%

тис.грн у % до
1 липня 2017р. 1 січня 2017р. загальної суми заборгованості по місту, району
м.Лисичанськ 78602,2 117,0 241,7 94,9 40,4
м.Луганськ 124,0 2,0 0,1 0,2 0,1
м.Первомайськ 626,9 100,0 100,0 100,0 0,3
м.Ровеньки
м.Рубіжне 662,3 84,9 76,7 43,4 0,3
м.Сєвєродонецьк 74573,4 118,1 1901,2 96,7 38,2
м.Сорокине
м.Хрустальний
райони
Антрацитівський
Біловодський
Білокуракинський
Довжанський
Кремінський 64,1 81,7 712,2 3,9 0,0
Лутугинський
Марківський
Міловський 125,9 100,0 99,5 100,0 0,1
Новоайдарський
Новопсковський
Перевальський
Попаснянський 16475,5 74,1 х 83,0 8,4
Сватівський
Словяносербський
Сорокинський
Станично-Луганський 68,4 272,5 х 100,0 0,0
Старобільський 343,6 114,4 70,1 77,5 0,2
Троїцький

 

Упродовж липня 2017р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилась на 37,3% і на 1 серпня п.р. становила 13167 осіб, або 10,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому  14821 грн, що в 2,5 раза перевищує середню заробітну плату за липень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати з бюджетів усіх рівнів на        1 серпня п.р. становила 330,8 тис.грн, або 0,2% від обсягу боргу економічно активних підприємств, 44,7% цієї суми складали невиплати за рахунок коштів державного бюджету і 55,3% відповідно за рахунок місцевого бюджету.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, упродовж липня 2017р. зменшилась на 7,0% і на 1 серпня 2017р. становила 7,6 млн.грн. Переважну частину боргу таких підприємств (66,7%) утворено у промисловості. Серед регіонів області найбільша частка боргу

підприємств-банкрутів припадає на м.Лисичанськ (34,4%), та на                              м.Сєвєродонецьк (31,5%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську
діяльність (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати за липень 2017р. не змінилась і на 1 серпня 2017р. становила 332,3 млн.грн.     За видами економічної діяльності найбільша частка боргу цих підприємств припадає на промисловість (97,2%).

Якщо в цілому по області на цю категорію підприємств припадає 62,1% від загальної суми боргу, то ситуація в містах та районах значно різниться. Серед регіонів області найбільше заборгували своїм працівникам економічно неактивні підприємства Лутугинського, Перевальського, Слов’яносербського  районів (100,0% від загальної суми боргу в районі), м.Луганська (98,6% від загальної суми боргу по місту), м.Брянки (87,4% від загальної суми боргу по місту).

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (далі – підприємств) у липні 2017р. становила 128,1 тис. осіб, що на 1,6%, або на 2,1 тис. осіб менше, ніж у червні.

Найвагоміше зменшення зафіксовано у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 19,0%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 8,7%).

Збільшення відбулось за такими видами діяльності, як операції з нерухомим майном (на 3,1%), сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство (на 2,5 %), інформація та телекомунікації (на 0,5%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (на 0,4%), будівництво (на 0,4%).

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств області за липень 2017р. порівняно з відповідним місяцем 2016р. скоротилась на          19,7 тис. осіб ( на 13,3%).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *