Электроэнергия в структуре тарифа «Лисичанскводоканала» будет составлять 54%

 

ЛК СП «Лисичанскводоканал» обнародовал проектные расчеты тарифов на услуги обеспечения водой и водоотведения на 2018 год.  Так в себестоимости услуги на водоснабжение электроэнергия будет составлять 54%, годами раннее этот показатель был 52%. Сообщает www.zaraz.info.

В связи с требованием законодательства «Лисичанскводоканал» сделал объявления и приглашает на открытое обсуждение новых тарифов, которое состоится 17 августа в 13.00 в помещении, расположенном по ул. Октябрьская, 16 каб. №1 с участием руководителя территориального органа НКРЕКП, представителя местного органа исполнительной власти и других заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в открытом обсуждении или их уполномоченные представители.

Замечания и предложения принимаются по адресу: ул. им. В. Сосюры, 168, г.. Лисичанск или на электронный адрес: [email protected].

 

Структура тарифів на послуги з

централізованого водопостачання

                           ( без ПДВ)
№ з/п Показник код рядка Плановий період 2018 рік
усього, тис.грн. грн/м3
А Б В 7 8
1. Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 001 69737,034 14,293
1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 002 38110,416 7,811
1.1.1. покупна вода 003 0 0
1.1.2. покупна вода у природному стані 004 0 0
1.1.3. електроенергія 005 37664,140 7,719
1.1.4. інші прямі матеріальні витрати 006 446,276 0,091
1.2. Прямі витрати на оплату праці 007 9757,630 2,000
1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 008 4169,472 0,855
1.3.1. єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування 009 2146,679 0,440
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних з наданням послуги 010 1989,818 0,408
1.3.3. інші прямі витрати 011 33 0
1.4. Загальновиробничі витрати 012 17699,517 3,628
2. Адміністративні витрати 013 2388,483 0,490
3. Витрати на збут 014 2059,459 0,422
4. Інші операційні витрати 015 0 0
5. Фінансові витрати 016 0 0
6. Усього витрат повної собівартості 017 74184,977 15,204
7. Планований прибуток 018 2022,851 0,415
7.1. Податок на прибуток 019 2022,851 0,415
7.2. Чистий прибуток, у тому числі: 020
7.2.1. дивіденди 021
7.2.2. резервний фонд (капітал) 022
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 023
7.2.4. інше використання прибутку 024
8. Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 025 76207,828 15,62
9. Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т.ч. на потреби (тис.куб.м): 026 4879,21
9.1. населення 027 1301,03
9.2. бюджетних установ 028 108,81
9.3. інших споживачів 029 770,72
9.4. інших водопроводно-каналізаційних господарств 030 0,00
9.5. по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 031 2698,65
10. Середньозважений тариф 031 15,62

 

Структура тарифів на послуги з централізованого водовідведення

( без ПДВ)
   ( без ПДВ)
№ з/п Показник код рядка Плановий період 2018 рік
усього, тис.грн. грн/м3
А Б В 7 8
1. Виробнича собівартість,усього, у тому числі: 001 17591,243 5,729
1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 002 3147,329 1,025
1.1.1. послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 003 394,897 0,129
1.1.2. електроенергія 004 2475,902 0,8063
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 005 276,530 0,090
1.2. Прямі витрати на оплату праці 006 8180,540 2,6640
1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 007 2761,024 0,8991
1.3.1. відрахування на соціальні заходи 008 1799,719 0,586
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 009 958,950 0,3123
1.3.3. інші прямі витрати 010 2,355 0
1.4. Загальновиробничі витрати 011 3502,350 1,141
2. Адміністративні витрати 012 602,488 0,1962
3. Витрати на збут 013 519,511 0,1692
4. Інші операційні витрати 014 0 0
5. Фінансові витрати 015 0 0
6. Усього витрат повної собівартості 016 18713,241 6,094
7. Плановий прибуток 017 -899,803 -0,293
7.1. податок на прибуток 018 -899,803 -0,293
7.2. Чистий прибуток, у тому числі: 019
7.2.1. дивіденди 020
7.2.2. резервний фонд (капітал) 021
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 022
7.2.4. інше використання прибутку 023
8. Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами 024 17813,438 5,80
9. Обсяг водовідведення споживачам, усього, у т.ч. на потреби (тис.куб.м): 025 3070,74
9.1. населення 026 90,00
9.2. бюджетних установ 027 174,48
9.3. інших споживачів 028 191,85
9.4. інших водопроводно-каналізаційних господартв 029 0
9.5. по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 031 2614,41
10. Середньозважений тариф 030 5,80

 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води

(з використанням внутрішньо будинкових систем)

                                                                                                                          (без ПДВ)                                                                                        

№ з/п Показник Код рядка Плановий період:
2018 рік
усього, тис. грн грн/куб.м
А Б В 7 8
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 42152,913 15,620
1) прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 42152,913 15,620
на придбання питної води з системи централізованого водопостачання 3 42152,913 15,620
на придбання електроенергії 4 0 0
інші прямі матеріальні витрати 5 0 0
2) прямі витрати на оплату праці 6 0 0
3) інші прямі витрати, у тому числі: 7 0 0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 8 0 0
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 9 0 0
інші прямі витрати 10 0 0
4) загальновиробничі витрати 11 0 0
2 Адміністративні витрати 12 0 0
3 Витрати на збут 13 1621,616 0,601
4 Інші операційні витрати 14 0 0
5 Фінансові витрати 15 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 16 43774,529 16,221
7 Планований прибуток 17 1118,822 0,415
податок на прибуток 18 1118,822 0,415
чистий прибуток, у тому числі: 19 0 0
дивіденди 20 0 0
резервний фонд (капітал) 21 0 0
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22 0 0
інше використання  прибутку 23 0 0
8 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 24 44893,35 16,635
9 Обсяг водопостачання споживачам, усього 25 2698,650  
(тис. куб. м)
10 Середньозважений тариф 26   16,64

 

 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

( без ПДВ)

№ з/п Показник Код рядка Плановий період:
2018 рік
усього, тис. грн грн/куб.м
А Б В 7 8
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 15163,578 5,800
1) прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 15163,578 5,800
на оплату за скид стічних вод 3 15163,578 5,800
на придбання електроенергії 4 0 0
інші прямі матеріальні витрати 5 0 0
2) прямі витрати на оплату праці 6 0 0
3) інші прямі витрати, у тому числі: 7 0 0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 8 0 0
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 9 0 0
інші прямі витрати 10 0 0
4) загальновиробничі витрати 11 0 0
2 Адміністративні витрати 12 0 0
3 Витрати на збут 13 583,331 0,223
4 Інші операційні витрати 14 0 0
5 Фінансові витрати 15 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 16 15746,909 6,023
7 Планований прибуток 17 -766,087 -0,293
1) податок на прибуток 18 -766,087 -0,293
2) чистий прибуток, у тому числі: 19 0 0
дивіденди 20 0 0
резервний фонд (капітал) 21 0 0
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22 0 0
інше використання  прибутку 23 0 0
8 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 24 14980,82 5,730
9 Обсяг водовідведення споживачам, усього 25 2614,41  
(тис. куб. м)
10 Середньозважений тариф 26   5,73

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *