Какую на заседании исполкома Лисичанского горсовета приняли программу соцзащиты и реабилитации лиц с ограниченными физвозможностями?

Какую на заседании исполкома Лисичанского горсовета приняли программу соцзащиты и реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями?

15 января, прошло очередное заседание исполнительного комитета Лисичанского городского совета под председательством городского головы Сергея Шилина.

Во время заседания были рассмотрены вопросы о строительстве и архитектуре, об учете и распределение жилой площади, об опеке и попечительстве.

Члены исполнительного комитета заслушали согласовали и вынесли на рассмотрение городского совета информацию начальника отдела обслуживания льготной категории граждан управления труда и социальной защиты населения Лисичанского городского совета Натальи Оситашвили о выполнении Комплексной городской программы социальной защиты и реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями на 2016-2018 годы и проект подобной программы на 2019-2021 годы (доклад прилагается ниже в приложении).

Видео ZARAZ.INFO/ Заседание исполкома Лисичанского горсовета 15.01.2019

Далее в ходе заседания, члены исполнительного комитета установили тарифы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии для потребителей II группы, которые предоставляются ООО «Лисичанская энергосервисная компания», режим работы аптеки № 16 ООО «Брайленд», утвердили Инструкцию о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожение документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию в Лисичанском городском совете, внесли изменения в некоторых городских комиссий в связи с кадровыми изменениями.

Также во время заседания были приняты решения об удалении аварийных деревьев, об организации проведения общественных работ в 2019 году и о реализации законодательства в Украине в отношении лиц, осужденных судом к общественным работам и по правонарушителям, к которым применено административное взыскание в виде общественных работ, а также выделили средства на проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста.

Принятые решения публикуются на официальном сайте Лисичанского городского совета в разделе «Местное самоуправление» — «Решение исполнительного комитета» в срок, предусмотренный Законом Украины «О доступе к публичной информации».

Приложение:

Додаток

до рішення виконавчого комітету

  1. “____” __________ 2019

Комплексна міська програма

соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями

на 2019-2021 роки

  1. Лисичанськ – 2019

  1. ПАСПОРТ

Комплексної міської програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки

1

Підстава для розроблення

Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в України», Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»

2

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради

3

Співрозробники Програми

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, фінансове управління, управління будівництва та архітектури, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ, комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ», центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міський центр зайнятості

4

Відповідальний виконавець Програми

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради

5

Учасники Програми

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, фінансове управління, управління будівництва та архітектури, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ, комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ», центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міський центр зайнятості, громадські організації осіб з інвалідністю

6

Термін реалізації Програми

2019 – 2021 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет, місцевий бюджет,

позабюджетні кошти

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.)

12185,63 тис. грн.

9

У тому числі: державний бюджет

місцевий бюджет

позабюджетні кошти

11671,14тис. грн.

483,59тис. грн.

30,9 тис. грн.

І Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В місті мешкає понад 5 тисяч осіб з інвалідністю, з яких 352 дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, забезпеченні санаторно-курортним лікуванням тощо.

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України зумовлює необхідність сприяння в реалізації особами з інвалідністю своїх прав у всіх сферах життєдіяльності, зокрема, освіти та охорони здоров’я, працевлаштування, користування транспортними послугами, безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, а також інформації.

Існує потреба у розв’язанні проблем життєдіяльності осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, розвитку системи їх реабілітації, залучення таких осіб до активної участі у житті суспільства нарівні з іншими громадянами.

У зв’язку із цим необхідне вжиття додаткових заходів, що сприятимуть поліпшенню соціального та соціально-медичного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, захисту їх прав і свобод. Вирішення вищезазначених питань можливе із прийняттям Комплексної міської програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки.

Реалізація заходів, визначених Програмою, передбачає об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, освіти, культури, міських громадських організацій осіб з інвалідністю задля вирішення проблем зазначеної категорії громадян.

    1. ІІ Мета Програми

Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, подальше формування комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, безперешкодного доступу до будинків і приміщень органів виконавчої влади, об’єктів соціального та громадського призначень, транспортної інфраструктури тощо.

          1. III Шляхи виконання Програми

Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки спрямована на поступове вирішення основних проблем у сфері соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Завданнями Програми протягом 2019-2021 років є здійснення заходів у кількох напрямках, а саме:

правовому — надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності;

соціальному — забезпечення пільгами, допомогами та компенсаціями, передбаченими законодавством, підтримка діяльності громадських організацій осіб з інвалідності;

медичному — збереження, покращення здоров’я осіб зазначеної категорії та його профілактика шляхом поліпшення якості медичного обслуговування;

професійному — працевлаштування, підбір та пошук роботи;

транспортно-побутовому — надання пільг на транспортні послуги та створення безперешкодного доступу до об’єктів житлового та громадського призначення;

культурно-мистецькому формування поваги до прав, особистості та гідності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та позабюджетних коштів.

IV Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для досягнення мети Програми передбачається розв’язання таких основних завдань:

проведення зустрічей, «круглих столів», нарад, семінарів за участю громадських організацій з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості;

— своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін та доповнень у чинному законодавстві щодо отримання пільг, адміністративних та соціальних послуг, медичного обслуговування;

— надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю, необхідної для здійснення їх статутної діяльності;

— організація роботи щодо забезпечення санаторно-курортним оздоровленням та лікуванням;

— організація роботи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

— сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями;

— організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів.

Виконання заходів Програми забезпечить комплексний підхід до вирішення проблем осіб з інвалідністю в соціальному, медичному, транспортно-побутовому, професійному забезпеченні.

У процесі реалізації цієї Програми очікується досягнення таких результатів:

— підвищення правової грамотності;

— покращення якості надання соціальних та адміністративних послуг;

— забезпечення сприятливих умов для співпраці громадських організацій осіб з інвалідністю з роботодавцями з питань працевлаштування;

— створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення;

— забезпечення лікуванням та оздоровленням;

— забезпечення технічними засобами реабілітації;

— виховання толерантності серед дітей та молоді до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

V Напрями діяльності та заходи

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки викладені у додатку.

VI Ресурсне забезпечення

Обсяг ресурсів, які плануються залучити на виконання Програми, складає 12185,63 тис. грн, у тому числі:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

У тому числі: по роках

2019

2020

2021

Державний бюджет

11671,14

3890,38

3890,38

3890,38

місцевий бюджет

483,59

158,54

161,19

163,86

позабюджетні кошти

30,90

10,3

10,3

10,3

Всього

12185,63

4059,22

4061,87

4064,54

VII Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради.

Виконавці заходів Програми надають інформацію про стан її виконання управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради щопівріччя до 01 числа, наступного за звітним періодом.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ забезпечує висвітлення в засобах масової інформації хід виконання Програми.

Заступник міського голови М. ГОЛОВНЬОВ

Начальник УПСЗН О. ЄЗДАКОВА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від “___” __________” 2019 №

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської програми щодо соціального захисту і реабілітації

осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019 – 2021 роки

з/п

Перелік заходів

Виконавці

Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

1

2

3

4

2019

2020

2021

6

1. Правовий захист

1.1

Проведення зустрічей, “круглих столів”, нарад, семінарів за участю громадських організацій осіб з інвалідністю з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, УПСЗН, КУ “Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ”, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський центр зайнятості, громадські організації осіб з інвалідністю

не потребує

фінансування

визначення нагальних проблем осіб з

обмеженими фізичними можливостями та

шляхів їх

вирішення

1.2

Своєчасне висвітлення на офіційному сайті Лисичанської міської ради змін та доповнень у чинному законодавстві щодо отримання особами з обмеженими фізичними можливостями пільг, адміністративних та соціальних послуг, медичного обслуговування.

відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, УПСЗН, КУ “Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ”, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський центр зайнятості, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ

не потребує

фінансування

підвищення рівня

правової грамотності серед осіб з

обмеженими фізичними

можливостями

2. Соціальний захист

2.1

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю, необхідної для здійснення їх статутних завдань:

— громадська організація ЛМОІ “Джерело”

— Лисичанська територіально-виробнича організація УТОС.

фінансове

управління

місцевий бюджет

45,50

60,00

45,50

60,00

45,50

60,00

забезпечення

діяльності та

покращення роботи громадських

організацій інвалідів

2.2

Надання пільг по абонентській платі за телефон особам з інвалідністю по зору Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС.

фінансове управління, УПСЗН

місцевий бюджет

17,90

18,79

19,69

надання додаткових пільг

2.3

Вивчення та здійснення оцінки

потреб у соціальних послугах та видах соціальної допомоги осіб з

обмеженими фізичними

можливостями.

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КЗ « Лисичанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

не потребує

фінансування

визначення комплексу надання соціальних послуг, спрямованих на забезпечення подолання складних життєвих обставин, або мінімізація їх наслідків

2.4

Надання комплексу соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення соціального супроводу осіб і сімей в яких є особи з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до чинного законодавства (за потребою).

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КЗ « Лисичанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

в межах

кошторисних

призначень

соціальна допомога, підтримка в подоланні складних життєвих обставин осіб з обмеженими фізичними

можливостями або мінімізація їх наслідків

2.5

Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю загального захворювання санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням.

УПСЗН

Державний бюджет

362,00

362,00

362,00

забезпечення оздоровлення та покращення стану здоров’я

2.6

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі дітей з обмеженими фізичними можливостями, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

відділ у справах сімיї, молоді та спорту

фінансування

здійснюється за

Міською

програмою

оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2.7

Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

УПСЗН

Державний бюджет

3028,38

3028,38

3028,38

забезпечення державних соціальних гарантій

2.8

Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні особами з інвалідністю в період з 1 жовтня по 15 травня.

УПСЗН

Місцевий бюджет

35,14

36,90

38,67

забезпечення державних соціальних гарантій

3. Охорона здоров’я

3.1

Проведення медичного спостереження за станом здоровя осіб з обмеженими фізичними можливостями.

КУ “Територіальне медичне об’єднання

м. Лисичанськ”

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу

зниження рівня захворюваності, смертності, збільшення середньої тривалості життя серед осіб з обмеженими фізичними можливостями

3.2

Забезпечення проведення заходів медичної реабілітації.

КУ “Територіальне медичне об’єднання

м. Лисичанськ”

державний бюджет

500,00

500,00

500,00

4. Освіта

4.1

Направлення дітей з інвалідністю до КУ «Лисичанський інклюзивно-ресурсний центр» для консультування та проведення корекційної роботи.

відділ освіти

не потребує

фінансування

отримання якісної освіти дитини з інвалідністю

4.2 Проведення Дня толерантності у закладах загальної середньої освіти міста.

відділ освіти

залучені кошти

створення позитивного іміджу дитини з обмеженими фізичними

можливостями

4.3

Створення в закладах освіти волонтерських загонів з метою виховання в учнівської молоді почуття милосердя та поваги до осіб з інвалідністю.

відділ освіти

залучені кошти

виховання у молоді гідного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями

4.4

Участь у Всеукраїнській акції “Повір у себе” присвяченій Міжнародному дню осіб з інвалідністю.

відділ освіти

залучені кошти

підвищення соціальної активності

осіб з обмеженими

фізичними

можливостями

4.5

Проведення бесід на тему: “Моя майбутня професія” для випускників з особливими потребами.

відділ освіти

не потребує

фінансування-

Інтеграція дітей з особливими потребами в освітній процес

5. Життя в суспільстві

5.1

Проведення бесід, лекцій, виховних годин серед викладачів та учнів ПТНЗів, ССНЗів з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості.

відділ у справах сімיї, молоді та спорту

не потребує

фінансування

визначення нагальних проблем осіб з

обмеженими фізичними можливостями,

виховання у молоді

гідного ставлення до осіб з обмеженими

фізичними

можливостями

5.2

Традиційна Відкрита Спартакіада осіб з інвалідністю та їх сімей.

відділ у справах сімיї, молоді та спорту

фінансування здійснюється за Міською програмою фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

залучення осіб з

обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою та спортом

5.3

Сприяння наданню у користування на пільгових умовах спортивних споруд усіх форм власності для проведення фізкультурно-

оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з обмеженими фізичними можливостями.

відділ у справах сімיї, молоді та спорту

не потребує

фінансування

5.4

Сприяння громадським організаціям осіб з інвалідністю в оприлюдненні у засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівень їх соціальної захищеності, висвітлення на офіційному сайті Лисичанської міської ради заходів, присвячених Міжнародному дню осіб з інвалідністю.

відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

не потребує

фінансування

забезпечення всебічного інформування населення з питань реінтеграції осіб з обмеженими

фізичними можливостями

6. Участь у громадському та культурному житті

6.1

Забезпечення можливості відвідування комунальних закладів культури дітьми, підлітками та дорослими з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями.

відділ культури

не потребує

фінансування

створення умов для

творчого розвитку

особистості, доступності освіти у сфері культури для осіб з

обмеженими фізичними

можливостями

6.2

Надання пільг з оплати за навчання в мистецьких школах дітям з інвалідністю.

відділ культури

в межах кошторису фінансових призначень по закладу

6.3

Проведення святкових та урочистих заходів для осіб з інвалідністю за участю громадських організацій осіб з інвалідністю.

відділ культури,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

в межах кошторису фінансових призначень по закладу, позабюджетні

кошти

0,30

0,30

0,30

підвищення соціальної активності осіб з

обмеженими фізичними можливостями

6.4

Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до участі у культурно-мистецьких заходах.

відділ культури

не потребує

фінансування

інтеграція осіб з

обмеженими фізичними можливостями у громадське та культурне життя

6.5

Організація домашнього бібліотечно-бібліографічного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями з числа користувачів бібліотек.

відділ культури

в межах кошторису фінансових призначень по закладу

підвищення рівня

обізнаності осіб з

обмеженими фізичними можливостями з питань

соціальної адаптації та

організації корисного дозвілля

7. Доступність до об’єктів соціальної інфраструктури та індивідуальна мобільність осіб з інвалідністю

7.1

Ремонт вхідних ганків за адресою м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 352.

управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ

кошти комунального підприємства

10,00

10,00

10,00

Забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними

можливостями

7.2

Забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, УПСЗН, КУ “Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ”, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський центр зайнятості, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

в межах кошторису фінансових призначень по закладу

Забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

8. Зайнятість, професійна орієнтація і підготовка

8.1

Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю, професійній орієнтації на відповідні види діяльності та професійному навчанню.

Лисичанський міський

центр зайнятості

не потребує

фінансування

забезпечення реалізації особами з обмеженими фізичними

можливостями їх

конституційних прав на професійну орієнтацію та зайнятість

8.2

Проведення семінарів, «круглих столів» з роботодавцями стосовно організації працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі за надомною формою організації праці.

Лисичанський міський

центр зайнятості

не потребує

фінансування

виявлення потреб осіб з інвалідністю і шляхи їх задоволення

8.3

Проведення ярмарків, міні-ярмарків вакансій для осіб з інвалідністю.

Лисичанський міський

центр зайнятості

не потребує

фінансування

адаптація на ринку

праці людей з

обмеженими

фізичними

можливостями,

працевлаштування

Заступник міського голови М. ГОЛОВНЬОВ

Начальник УПСЗН

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *