Лисичанськ хочуть поділити на тринадцять зон

Лисичанська міська рада 21.12.2016р. на сайті lis.gov.ua повідомила про наміри  проведення громадських слухань по проекту «План зонування території (зонінг) м. Лисичанська». Але дату слуханнь не оприлюднила. Повідомляє сайт www.zaraz.info.

Лисичанськ  передбачається поділити територіально на такі зони:

1. Територіальна зона 1 «Центральна»

2. Територіальна зона 2 «Березове»

3. Територіальна зона 3  «Поворот Мельникова»

4.  Територіальна зона  4 «Пролетарськ»

5.  Територіальна зона  5 «Зелений Гай»

6.  Територіальна зона 6 «Войкова»

 7.  Територіальна зона  7 «Підземгаз»

8.   Територіальна зона  8 «Тракторівка-кирпічна»

9.   Територіальна зона  9 «Переїзна»

10.  Територіальна зона  10 «Мехскло»

11.  Територіальна зона   11 «Південна промзона»

12.  Територіальна зона 12 «Західна промзона»

13.  Територіальна зона 13 «р.Сіверський Донець».

 

У пояснювальній записці розробленої ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» сказано, що правові основи введення та сфера дії зонінгу грунтуються на законодавстві України. 

План зонування території (Зонінг) міста Лисичанськ – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених територіальних зон і функціональних підзон та являє собою сукупність текстових і графічних матеріалів у друкованому та електронному вигляді, що розробляються окремо по кожній з 13 територіальних зон, на які поділена територія міста. Кожна з територіальних зон, у свою чергу, поділяється на функціональні підзони. 

 

Зонінг призначений для:

 • забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в затвердженій документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;
 • встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
 • підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
 • забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території м. Лисичанськ та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
 • здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

План зонування території (зонінг) підлягає громадським слуханням, затверджується рішенням сесії міської ради та набуває юридичної сили у порядку, визначеному законодавством України.

Порушення затвердженої містобудівної документації (Плану зонування території (зонінгу) тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 


 


***

Лисичанська міська рада повідомляє про проведення громадських слухань по проекту «План зонування території (зонінг) м. Лисичанська».

1. Необхідність розробки даної роботи викликана прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038-VІ, Закону від 15.12.2011 р. № 345 «Про прийняття національного стандарту», ДСТУ-Н Б Б. 1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Зонінгом визначаються умови і обмеження використання території міста, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах.

Введення зонінгу забезпечує:

 • — відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населених пунктів;

 • — спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

 • — підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

 • — створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

2. Зонінг складається з:

 • — текстових матеріалів — пояснювальна записка;

 • — графічних матеріалів у складі 14 креслень:

«Схема зонування території міста Лисичанськ з територіальними зонами, червоними лініями вулиць та планувальними обмеженнями» в масштабі 1:10000 — 1лист;

«Схема функціонального зонування території з основними типами зон» (кожна територіальна зона на окремому кресленні) в масштабі 1:5000 — 13 креслень.

3. Замовник Зонінгу — Лисичанська міська рада Луганської області, розробник — ТОВ «Інститут Харківпроект».

Директор — Спасов Ю.А., головний архітектор проекту — Гончаренко Ж.І.

Підставою для розроблення План зонування території (зонінгу) м. Лисичанська Луганської області стало рішення Лисичанської міської ради сьомого скликання дев’ятої сесії від 28.04.2016 р. № 9/121 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» та договору № 17635 від 01.06.2016р.

4. З проектом «План зонування території (зонінгу) м. Лисичанська» можна буде ознайомитися протягом місяця з моменту опублікування даного Повідомлення в управлінні архітектури та містобудування за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, буд. 62 (каб. 33 та 30, 32) та на офіційному сайті Лисичанської міської ради www.lis.gov.ua.

5. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції щодо проекту «План зонування території (зонінгу) м. Лисичанська» в письмовому вигляді можуть подавати:

 •  
 • — повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території м. Лисичанська;

 • — юридичні особи, об’єкти, нерухомості яких розташовані на території м. Лисичанська

 • — власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території м. Лисичанська та на суміжних з нею територіях;

 • — представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на розглянуту територію;

 • — народні депутати України, депутати Лисичанської міської ради.

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися протягом місяця з моменту опублікування даного Повідомлення у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, № 62 (каб. 30,32) .

Пропозиції, що не відповідають вищезазначеним вимогам, або подані після встановленого терміну, залишаються без розгляду.

Посадовою особою за організацію розгляду пропозицій є головний спеціаліст управління архітектури та містобудування Лисичанської міської ради Семіхіна О.Є.

6. Пропозиції щодо проекту «План зонування території (зонінг) м. Лисичанська» розглядаються у місячний строк з дня завершення строку їх подання.

7. Після закінчення розгляду пропозицій буде проведено круглий стіл з метою обговорення проекту «План зонування території (зонінг) м. Лисичанська».

 

Управління архітертури та містобудування Лисичанської міської ріди 

lis.gov.ua

Вложения:
Скачать этот файл (Зонинг Лисичанск.pdf)  Зонинг Лисичанск.pdf [План зонування території (зонінг) м. Лисичанська] 19839 Kb
Скачать этот файл (Пояснювальна_записка_зонінг.docx)Пояснювальна_записка_зонінг.docx [Пояснювальна записка] 234 Kb

 

Стаття 18. План зонування території

 (ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності")

1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

 

3. Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:

1) урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

2) виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

3) відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

4) урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

5) установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;

6) узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями;

7) відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

4. Параметри використання території та будівель, запропонованих для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, можливе розміщення на ділянці, є обов’язковими для врахування під час зонування відповідної території.

Перелік зазначених параметрів визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

5. Внесення змін до плану зонування території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту.

6. Склад, зміст, порядок розроблення плану зонування території визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

7. За порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

8. План зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.

План зонування території не підлягає експертизі.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *