Мешканців Лисичанська роками травлять забрудненим повітрям, а Держекоінспекція ківає на Держпродспоживслужбу

На прикінці серпня, початку вересня 2018 року засоби масової інформації і соцмережі розповідали про те, як  мешканці міста Лисичанська і прилеглих населених пунктів, що на Луганщині скаржились на забруднене повітря. Більше всього від забруднення повітря роками страждають мешканці району заводу гумово-технічних виробів міста Лисичанська із-за того, що як стверджують самі лисичани, поряд з ними розташовано незаконно діюче піролізне підприємство по переробці гумових шин.

 

Фото/ v-reporter.com.ua/ Обурені мешканці Лисичанська на піролізном виробництві цеху №16 заводу ГТВ

11 вересня 2018 року на сайті Державної екологічної інспекції у Луганській області була оприлюднена інформація «До відома»  без підпису посадової особи і без назви що саме доводиться до відома громадян, в якій повідомлено, що (процитуємо в скороченні):

«На адресу та на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі — Інспекція) надходять чисельні звернення від жителів щодо забруднення та погіршення якості стану атмосферного повітря населених місць Луганської області невстановленими особами, у зв’язку з чим, Інспекція відповідно до покладених завдань інформує громадськість з піднятих питань про наступне.

 

Статтею 1 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” визначено термін забруднення атмосферного повітря – це змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

 

Відповідно до «Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)» (далі — ДСП-201-97) затверджених наказом від 09.07.1997 № 201 Міністерства охорони здоров’я України, погоджені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.03.1996 N 11-4-279, Державним комітетом України по гідрометеорології від 12.12.1995 N К-2-822, які містять основні вимоги до охорони атмосферного повітря населених місць і місць масового відпочинку та оздоровлення населення, виконання яких повинно забезпечити запобігання (попередження) несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення та санітарно-побутові умови його життя та здійснення державного нагляду за додержанням цих Правил покладено на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби у відповідності з діючим законодавством України, тобто на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Також повідомляємо, що визначення ступеню ризику для здоров’я населення погіршенням показників якості повітря та надання органам місцевого самоврядування пропозицій щодо вжиття заходів для досягнення допустимого рівня вмісту шкідливих домішок (гігієнічних вимог) в атмосферному повітрі населених пунктів віднесено до компетенції суб’єкту державної системи моніторингу довкілля (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів), у частині вмісту шкідливих хімічних речовин в атмосферному повітрі у місцях проживання та відпочинку населення.

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Головними державними санітарними лікарями (їх заступники) відповідних територій можуть у відношенні підприємств, установ, організацій, об’єктів будь-якого призначення, застосовуватися заходи для припинення порушень санітарного законодавства, а саме – обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів) забруднюючих речовин за умови порушення санітарного законодавства. Також, на вимогу посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби виконання заходів для припинення порушень санітарного законодавства у необхідних випадках здійснюється із залученням поліцейських.

 

З огляду на викладене, розгляд питань щодо забруднення та погіршення якості стану атмосферного повітря населених місць, відноситься до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області».

.

В чому лукавить Державна екологічна інспекція у Луганській області у особі її начальника Анатолія Гацко?

.

Фото/ deilg.gov.ua/ Начальник Держекоінспекції в Луганській області А.Гацко

Після ознайомлення  з вищезазначеним текстом з ознаками софізму, а не документом(!) на перший погляд складається враження, що нібито все вірно і до контролю за забрудненням повітря Державна екологічна інспекція у Луганській області у особі її начальника Анатолія Гацко не має відношення, але є деякі сумніви і заперечення, а саме:

  1. Текст «До відома» не має назви, що саме доводиться громадянам;
  2. Текст «До відома» ні ким із посадових осіб Держекоінспекції не підписаний, а тому не має ні якої юридичної сили;
  3. У тексті не сказано, що у зв’язку з тим, що розгляд питань щодо забруднення та погіршення якості стану атмосферного повітря населених місць, відноситься до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області тому Державна екологічна інспекція у Луганській області адресує всі скарги до цього відомства;
  4. У тексті цитується стаття 1 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, але ст.3 цього закону прямо вказує, що «Державне управління  в  галузі  охорони  атмосферного повітря відповідно до закону здійснюють:  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища», тобто, представник цього органу на Луганщині є Державна екологічна інспекція у Луганській області, тому що вона є територіальним органом Державної екологічної інспекції України, який діє у складі Держекоінспекції України і їй підпорядковується;
  5. Згідно мети опублікованій на сайті: «Інспекція в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки на території Луганської області»;
  6. На сайті Держекоінспекції в Луганській області вказано, що Основними завданнями Інспекції є: Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення. 1. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог: 1) про екологічну та радіаційну безпеку, зокрема: щодо виконання вимог висновків державної екологічної експертизи; у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України під час імпорту, експорту та транзиту товарів і транспортних засобів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги; під час здійснення операцій з металобрухтом; під час провадження видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку; під час провадження діяльності на об’єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку;  4) про охорону атмосферного повітря, зокрема щодо: виконання загальнодержавних, галузевих або регіональних природоохоронних програм; наявності та додержання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин; забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин; порядку провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господ арських цілях; надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, визначення видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря; Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з її діяльністю;
  7. Інспекція з метою організації своєї діяльності: організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до її компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
  8. Інспекція для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками); 2) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) з питань, що належать до її компетенції; 9) здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря; 12) викликати громадян та посадових осіб органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування для одержання усних та письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції; 14) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, охорони земель, надр;
  9. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.

 

Фото/ deilg.gov.ua/ Перший заступник начальник Держекоінспекції в Луганській області Ганна Федерченко

І до відома лисичан, які потерпають від забруднення повітря. Знайте, що першим заступником начальника Держекоінспекції в Луганській області є ваша землячка Федорченко Ганна Євгенівна, випускниця СШ №1. Можете спитати її (службовий тел. (06452)3-02-90), хто пише такі тексти «До відома»  і як вона вболіває за рідне місто в якому мешкала(є) в частині охорони навколишнього середовища.

 

Володимир Хапчук

 

.

Поддержите  редакцию!

Расскажите о нас друзьям

Подпишитесь на ZARAZ.INFO  

в вашем  «Facebook» и «Youtube»

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *