Що робити, якщо успадковане майно або нерухомість знаходиться в окупації

Як бути, якщо після смерті родича успадковане майно або нерухомість знаходиться в окупації. Про це пише “Правова допомога”.

Відповідно до Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, які належать до першої — пятої черги спадкоємців за законом (стаття 1223 ЦКУ). Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Відповідно до статті 9 Закону України будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Якщо спадкову справу вже заведено на тимчасово окупованій території

Забезпечення реалізації права на спадкування на тимчасово окупованій території врегульовано частиною п’ятою статті 11-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якою передбачено, що вчинення нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені, здійснюється будь-яким нотаріусом на підконтрольній Уряду України території за зверненням спадкоємця.

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 3 частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями.

Так, пунктом 3 частини першої статті 3 Закону визначено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається також інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Однак, Рада національної безпеки і оборони України на сьогодні не прийняла рішення щодо територій, на які 24.02.2022 вторглася російська федерація і де наразі відбуваються бойові дії, тимчасова окупація, оточення (блокування).

Згідно з положеннями статті 66 Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон), на майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством, на ім’я всіх спадкоємців або за їхнім бажанням кожному з них окремо (частина перша статті 67 Закону).

При цьому інформуємо, шо видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена (частина одинадцята статті 67 Закону).

Підкреслюється, що питання оформлення спадкових прав на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а саме визнання права власності у порядку спадкування, також можливо вирішити у судовому порядку.