В отношении судьи в Луганской области НАПК составило и направило в суд  админпротокол по  конфликту интересов

 

 

В отношении судьи в Луганской области НАПК составило и направило в суд  админпротокол по  конфликту интересов

 

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК, укр.- НАЗК) составило и направило (в период с 12 по 16 октября) в суд  административный протокол по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  в отношении судьи (главы) Троицкого районного суда Луганской области Олег Суского. Передает ZARAZ.INFO со ссылкой на информацию  пресс-службы НАПК.

 

 

 

***

Отметим, что редакция  ZARAZ.INFO не располагает информацией в отношении какого именно частного случая конфликта интересов составлен протокол и направлен в суд (в период с 12 по 16 октября 2020), однако отыскала в сети следующее решение Совета судей Украины в отношении конфликта интересов судьи Олега Суского при избрании его на административную должность председателя Троицкого районного суда Луганской области в том, что он принимал участие в обсуждении и голосовании по вопросу повестки дня об избрании его на административную должность председателя суда на собрании судей в составе двух судей (в суде работает всего два судьи) 18.03.2020: “Відповідно до протоколу зборів суддів від 18.03.2020 №4 на зборах суддів були присутні два судді: Певна О. С. та Суський О. І. Отже, для обрання голови більшістю голосів суддів необхідно було проголосувати Суському О. І. самому за себе, що він і зробив, оскільки до складу суду входить лише два судді“.

Согласно Решения №54 от 24.09.2020 Совета судей Украины дословно и языком оригинала:  “голосування судді за самого себе при обранні голови суду не створює конфлікту інтересів”  и “Уважати незмінною позицію, висловлену РСУ в рішенні від 4.11.2016 №77, що волевиявлення кожної особи — учасника зборів з обрання суддів на адміністративні посади не може бути підставою для встановлення наявності в її діях конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності за це. У зв’язку з цим визнати, що в діях судді Троїцького райсуду Луганської області Суського О. І. під час голосування на зборах суддів за самого себе при обранні голови суду конфлікт інтересів відсутній“.

 

Закон Украины  “О противодействии коррупции”  утверждает следующее:  “ст.1 потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень”.

 

Рада суддів України

Рішення

24 вересня 2020 року                       м.Київ                                               №54

Про звернення голови Троїцького районного суду Луганської області щодо конфлікту інтересів

До Ради суддів надійшло звернення голови Троїцького районного суду Луганської області Суського Олега Івановича від 19.08.2020 щодо можливого порушення його діями вимог ст.28 закону «Про запобігання корупції» під час обрання головою зазначеного суду

Статтею 20 закону «Про судоустрій і статус суддів» законодавець наділив збори суддів відповідного суду правом самостійно обирати голову місцевого суду та його заступника із числа суддів цього суду. При цьому обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог закону не допускається.

Зі звернення вбачається, що рішенням зборів суддів Троїцького райсуду Луганської області від 18.03.2020 №3 за результатами таємного голосування обрано головою суду Суського Олега Івановича. Відповідно до протоколу зборів суддів від 18.03.2020 №4 на зборах суддів були присутні два судді: Певна О. С. та Суський О. І. Отже, для обрання голови більшістю голосів суддів необхідно було проголосувати Суському О. І. самому за себе, що він і зробив, оскільки до складу суду входить лише два судді.

16.08.2020 на адресу Суського О.І. надійшов лист з Національного агентства з питань запобігання корупції №33-02/40482/20 про те, що Суський О. І. як суддя Троїцького райсуду Луганської області на зборах суддів 18.03.2020 брав участь в обговоренні та голосуванні за питання порядку денного щодо обрання його на адміністративну посаду голови суду під впливом приватного інтересу, що суперечить його повноваженням.

Розглядаючи питання про наявність конфлікту інтересів у прийнятті участі судді, який здійснює службові чи представницькі повноваження, в голосуванні щодо обрання його на адміністративну посаду (голови, заступника, секретаря судової палати) та підстави для притягнення цієї особи до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ст.1727 Кодексу про адміністративні правопорушення, рекомендовано встановити наявність обов’язкової сукупності таких юридичних фактів:

— чітко визначеного приватного інтересу у судді;

— суперечності між приватним інтересом і службовими чи представницькими повноваженнями із зазначенням того, в чому саме ця суперечність виявляється або як впливає на прийняття рішення.

Судді, які беруть участь в обранні, в тому числі самих себе, на адміністративні посади відповідного суду, реалізують передбачене ст.38 Конституції право «вільно обирати та бути обраними», а також здійснюють свої повноваження, визначені в ст.20 закону «Про судоустрій і статус суддів», щодо забезпечення ефективного та належного адміністрування відповідного суду.

Рада у рішенні від 4.11.2016 №77 констатувала, що волевиявлення кожної особи — учасника зборів з обрання суддів на адміністративні посади не може бути підставою для встановлення наявності в її діях конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності за це.

Отже, голосування судді за самого себе при обранні голови суду не створює конфлікту інтересів.

Порядок обрання суддів на адмінпосади та звільнення з цих посад регламентується законом «Про судоустрій і статус суддів» та Типовим положенням про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженим рішенням РСУ від 4.06.2015 №45 (у редакції рішення РСУ від 31.01.2020 року №4).

У цьому випадку суддя Суський О.І. використав своє право, передбачене ст.20 закону «Про судоустрій і статус суддів», стосовно таємного голосування під час обрання голови суду на зборах суддів зазначеного суду.

Чинним законодавством не передбачено відповідальності за волевиявлення під час таємного голосування.

За наведених обставин РСУ не вбачає підстав для твердження про те, що в діях судді Троїцького райсуду Луганської області Суського О.І. наявний конфлікт інтересів.

Відповідно до п.3.1 меморандуму про співробітництво та обмін інформацією між НАЗК та РСУ від 1.10.2018, схваленого рішенням РСУ від 8.06.2017 №33 та рішенням НАЗК від 7.09.2018 №1954, сторони визнають одна одну самостійними установами, не мають права втручатися в діяльність одна одної з питань реалізації законодавчо закріплених за ними повноважень.

Урегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації чи його заступників (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом) визначається законом «Про судоустрій і статус суддів» та відноситься до компетенції РСУ, а тому роз’яснення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів зазначеним суб’єктам має надавати виключно Рада суддів.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комітету РСУ з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Краснова Є. В. щодо наявності конфлікту інтересів у проведенні таємного голосування під час здійснення органами суддівського самоврядування своїх повноважень, відповідно до ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», стст.1, 28, 35 закону «Про запобігання корупції», Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням РСУ від 4.02.2016 №2 (зі змінами, внесеними рішеннями РСУ від 7.12.2017 №74, від 31.01.2020 №6), Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням РСУ від 4.06.2015 №45 (у редакції рішення РСУ від 31.01.2020 №4), Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу суддів та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, НАЗК), що згідно з рішенням РСУ від 7.12.2017 №75 єдиним компетентним органом з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, до якого у відповідних випадках можуть звертатися судді, є Рада суддів.

2. НАЗК утримуватися в питаннях щодо роз’яснення конфлікту інтересів у суддів, голови чи членів ВККС, голови ДСАУ чи його заступників, оскільки врегулювання конфлікту інтересів в їх діяльності визначається законом «Про судоустрій і статус суддів» і відноситься до компетенції РСУ.

3. Уважати незмінною позицію, висловлену РСУ в рішенні від 4.11.2016 №77, що волевиявлення кожної особи — учасника зборів з обрання суддів на адміністративні посади не може бути підставою для встановлення наявності в її діях конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності за це.

У зв’язку з цим визнати, що в діях судді Троїцького райсуду Луганської області Суського О. І. під час голосування на зборах суддів за самого себе при обранні голови суду конфлікт інтересів відсутній.

4. Копію цього рішення направити керівникам спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для відома та використання в роботі.

Голова                                         Б.Моніч

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *