Верховный Суд открыл производство по иску о признании незаконным Указа Президента Украины о введении ВГА в Северодонецке

Верховный Суд открыл производство по иску о признании незаконным Указа Президента Украины о введении ВГА в Северодонецке

 

 

21 августа определением Верховного Суда Украины открыто производство по иску Светикова А.А. к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании неправомерным и недействительным Указа Президента Украины от 28 июля 2020 года №297 «О создании военно-гражданской администрации. Подготовительное заседание назначено на 30 сентября 2020 года.

Текст определения суда

Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду Жука А.В.,

перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Президента України  Зеленського Володимира Олександровича про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 28 липня 2020 року №297 «Про утворення військово-цивільної адміністрації»,-

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції, надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, у якій позивач просить визнати протиправним та нечинним Указ Президента України від 28 липня 2020 року №297 «Про утворення військово-цивільної адміністрації» (далі — Указ №297), яким було утворено військово-цивільну адміністрацію міста Севєродонецька Луганської області.

Обгрунтовуючи право оскарження та посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, статті 55124 Конституції Українистаттю 5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України), ОСОБА_1 вказує на те, що Указ № 297, який прийнято на виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», порушує його особисті права, гарантовані Конституцією України, є незаконним та має бути скасованим у судовому порядку, оскільки ним припинено його публічну службу в органах місцевого самоврядування — в Севєродонецькій міській раді, де він перебував на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

При цьому позивач вказує на те, що 12 серпня 2020 року розпорядженням міського голови №285-к, на виконання спірного Указу №297, його було звільнено з займаної посади.

Крім цього позивач зазначає, що Указ №297 є незаконним у зв`язку з тим, що він прийнятий стосовно території, на яку не поширюється дія Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», зокрема, ним звернуто увагу, що місто Севєродонецьк не відноситься до району бойових дій, а тому положення спірного Указу №297  не може бути застосовано до цієї території.

Також ОСОБА_1 наголошує, що спірний Указ №297 прийнято всупереч Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», оскільки ним порушено зобов`язання, які взяла на себе Україна відповідно до «Європейської Хартії місцевого самоврядування».

Згідно з частиною четвертою    статті 22 КАС України Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України передбачені статтею 266 КАС України.

Відповідно до частини першої цієї статті встановлені нею правила поширюються на розгляд адміністративних справ щодо, зокрема, законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України; законності дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За    приписами статті 266 КАС    України оскарженню підлягають правові акти перелічених у цій статті органів як індивідуально-правового, так і нормативно-правового характеру.

Відповідно до частини четвертої     статті 22 КАС    справа підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції та згідно зі статтею 266 цього Кодексу підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160161 КАС України, її подано з додержанням вимог процесуального закону та з дотриманням установленого законом строку звернення до суду. Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження на дату відкриття провадження не встановлено.

Керуючись статтями 22171248264266 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 28 липня 2020 року №297 «Про утворення військово-цивільної адміністрації».

2. Справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п`яти суддів.

3.Підготовче засідання у справі призначити на 30 вересня 2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029.

4 Встановити відповідачу десятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

5. Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідача.

6. Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

7. Повідомити сторонам, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 КАС України.

8. Повідомити сторонам, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 КАС України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

9. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Роз`яснити, що відповідно до пункту 3 Розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України, в редакції Закону України від 18 червня 2020 року №731-ІХ, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не може бути оскаржена.

Алексей Светиков «СвС«

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *