вру

За отключение Водоканалов будут сажать в тюрьму если Рада проголосует за законопроект №2263

вру

 

За отключение Водоканалов будут сажать в тюрьму если Рада проголосует за законопроект №2263

 

15 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2263, согласно которому предусматривается уголовная ответственность должностных и служебных лиц в случае техногенной катастрофы, остановки теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и вывоза мусора.

Наказание будет колебаться от штрафа (40-80 тыс. грн.) до лишения свободы от 2 до 5 лет, в зависимости от степени последствий, сообщает ZARAZ.INFO  со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины.

Законопроект был инициирован депутатами “Слуги народа”.

Полное название: “Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за деяния, следствием которых является введение чрезвычайного положения, причинение техногенной катастрофы, остановки теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, вывоз отходов“.

Законопроект предполагает внесение дополнений к ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины “Действия должностных или служебных лиц, которые привели к существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц”.

 

Читайте:  В Лисичанске принят режим ЧС  из-за отсутствия воды – будут закрыты роддом, школы, в больницах отменят операции

На заседании Луганской областной комиссии ТЭБиЧС  принято решение немедленно включить электричество “Лисичанскводоканалу” и обратиться к правоохранителям дать правовую оценку отключения водоканала от электричества и лишения права граждан на водообеспечение

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Внесення запропонованого доповнення до Кримінального кодексу України обумовлено наявністю проблем, пов’язаних з діями чи бездіяльністю посадових чи службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наслідком яких є введення надзвичайного стану в населеному пункті, його частині, районі чи області, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів, що призвели до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Статтею 27 Конституції України передбачено, що кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Також авторами законопроекту звертається увага на положення ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Натомість спостерігається ситуація за якої відсутність кримінальної відповідальності за вказаний вид правопорушення спричиняє виникненню проблем із теплопостачанням на рівні міст в цілому, проблем із вивезенням побутових відходів, знеструмлення та зупинення водопостачання. Причиною є найчастіше створення афілійованих юридичних осіб, що стають посередниками між, наприклад, виробниками енергії і міською владою та споживачами в кінці. Непоодинокими є випадки взяття боргів таких приватних компаній на обтяження міського чи державного бюджету, що взагалі є неприпустимим.

Запропоновані авторами законопроекту доповнення Кримінального кодексу України нормами, які передбачають кримінальну відповідальність за щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів, сприятимуть активним діям органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах свої повноважень для забезпечення нормальних умов життя населення, захисту прав і свобод людини і громадянина. Оскільки, у більшості випадків місцева влада проявляє бездіяльність у таких питаннях, перекладаючи проблему на центральні органи виконавчої влади. У той же час, запропонована норма має, як каральну так і превентивну функцію, тому має бути впроваджена.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою цього законопроекту є створення умов для запобігання вчинення діянь, наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів, що призвели до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, сприятимуть захисту прав і свобод людини і громадянина.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом зміни окремих положень Закону.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом вносяться зміни до Кримінального кодексу України.

Запропоновані зміни запроваджують кримінальну відповідальності за діяння посадових чи службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наслідком яких є введення надзвичайного стану в населеному пункті, його частині, районі чи області, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів, що призвели до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Разом з тим, діється нормативне визначення істотної шкоди у статті 3642 та пропонується внести зміни до ст. 364 в частині застосування поняття службових і посадових осіб також до запропонованої ст. 3642 КК України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері або є пов’язаними: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про теплопостачання», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закон України «Про ринок електричної енергії».

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України.

6. Запобігання дискримінації

У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правила, процедури, що можуть бути підставами для вчинення корупційних правопорушень. Проект акту не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи, оскільки направлений на покращення становища громадян та рівня їх забезпечення.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є введення надзвичайного стану в населеному пункті, його частині, районі чи області, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів» має на меті, як каральну так і превентивну функцію. Криміналізація вказаного діяння реалізує завдання та обов’язок держави щодо правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, громадської безпеки, захисту життя і здоров’я індивідів.

Народні депутати України: Г.М. Третьякова (посв. № 53)

В.О. Струневич (посв. № 39)

О.О. Арсенюк (посв. № 396)

С.Д. Гривко (посв. № 110)

А.Д. Остапенко (посв. № 425)

 

 

Проект закона Украины от 15.10.2019 № 2263
Дата рассмотрения: 15.10.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 – 26, ст. 131):

1) доповнити статтею 364-2 наступного змісту:

Стаття 3642. Діяння посадових чи службових осіб, що призвели до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб

1. Діяння посадових чи службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наслідком яких є введення надзвичайного стану в населеному пункті, його частині, районі чи області, спричинення техногенної катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів, що призвели до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб –

карається штрафом від сорока тисяч гривень до вісімдесяти тисяч гривень або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від вісімдесяти тисяч гривень до ста шістдесяти тисяч гривень або без такого.

Примітка. 1. Істотною шкодою у статті 3642 вважається така шкода, яка створює небезпеку життю чи здоров’ю людей чи порушення нормального режиму їх життя та/або матеріальна шкода, що перевищує двадцять тисяч гривень.

2. Тяжкими наслідками у статті 3642 вважаються такі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, що перевищують сто шістдесят тисяч гривень та/або створюють загрозу життю і здоров’ю людей, що призвело до смерті особи.”;

2) у ст. 364:

в частині 1 Примітки після слів “Службовими особами у статтях 364,” доповнити словами “3642“;

в частині 2 Примітки після слів “Для цілей статей 364” доповнити словами “3642“.

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України

Д. РАЗУМКОВ

 

One Reply to “За отключение Водоканалов будут сажать в тюрьму если Рада проголосует за законопроект №2263”

  1. Действительно этот закон нужен,в г . Лисичанск не первый раз отключают город от водоснабжение за долги перед ЛЕО или ЕНЕРА СХІД, нельзя отдавать эти коммуникации в частные руки ,эти организации должны быть государственными и под защитой государства , потребители не виноваты что у этих организаций есть долги ,так как в основном они оплачивают за услуги , не понятно еще почему ЕНЕРА СХІД требует предоплату за услуги которые ими еще не оказаны

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *