Міська цільова Програма розвитку міського електротранспорту м. Лисичанська на 2017 рік

Міська цільова Програма

розвитку міського електротранспорту

м. Лисичанська

на 2017 рік

Затверджена на 26-й сесії Лисичанської міської ради 27.04.2017р.

 

ЗМІСТ

 

СТОР.

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

4

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

5

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

6

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

6

V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

7

VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

7

VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

7

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

8

IХ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

8

ДОДАТКИ

9

ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

М. ЛИСИЧАНСЬКА НА 2017 РІК

 

9

ДОДАТОК 2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

10

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва

Міська цільова Програма розвитку міського електротранспорту м. Лисичанська на 2017 рік

2. Підстава для розроблення

Програма розроблена відповідно до положень:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про міський електричний транспорт»
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855

3. Ініціатор розроблення програми

Лисичанська міська рада

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

КП ЛМР «Електроавтотранс»

4. Розробник програми

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

5. Відповідальний виконавець програми

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

6.Головний  розпорядник бюджетних  коштів

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

7. Співвиконавці заходів

КП ЛМР «Електроавтотранс», структурні підрозділи Лисичанської міської ради

8. Мета програми

Забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту та створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення тролейбусами на території

м. Лисичанська

9. Термін реалізації програми

2017 рік

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.

22519,8

у тому числі:

 
 • кошти ДФРР

5035,5

 • кошти міського бюджету

15739,5

 • власні кошти КП ЛМР «Електроавтотранс»

1744,8

 

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

         Комунальне підприємство Лисичанської міської ради «Електроавтотранс» засноване на підставі рішення 49 сесії Лисичанської міської ради 6 скликання № 49/852 від 27.06.2013 р.

         Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Метою діяльності є здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом та забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу на основі отриманого прибутку (доходу).

На підприємстві станом на 01.01.2017 року в експлуатації знаходиться                        7 одиниць пасажирських тролейбусів, з них по строках експлуатації більше                      10 років – 7 одиниць.

Контактна мережа в місті дуже розгалужена. Її загальна протяжність становить 39,4 км, з них службова близько 2,5 км, недіюча близько 18 км (тролейбусні маршрути №2 та №3).  Види підвіски контактної мережі, які найбільш поширені: проста некомпенсована підвіска. Для розгалуження і перетину ліній використовуються: керовані стрілки типу СТУ-5, подібні стрілки СТС-5, перетину МПІ-5.

У місті існує три тягових підстанцій. Лінії живлення повністю виконані у вигляді підземних кабелів. Енергопостачання здійснюється по кабельних лініях 6 кВ.

Тягова підстанція № 1 – введена в експлуатацію в 1972 році.

Тягова підстанція № 2 – введена в експлуатацію в 1972 році.

Тягова підстанція № 3 – введена в експлуатацію в 1975 році.

Депо № 1 — введено в експлуатацію в 1972 році, на даний час обслуговує 1 тролейбусний маршрут: №1, місткість на 50 машино-місць.

У депо є 2 проїзних оглядових канави на 6 тролейбусів і 1 ремонтний бокс на 2 тролейбуса. Є також  суміщений бокс для машин контактної мережі на 1 машину-місце.

Перевезення пасажирів відбувається по 1-му тролейбусному маршруту протяжністю 18,9 км, в тому числі:

 • маршрут №1 – зупинка «Кирпічне» – зупинка завод «Пролетарій».

          За  2016 рік міським електротранспортом перевезено близько 4554,6 тис. пасажирів, з них платних – 969,0 тис. пасажирів, або 21,2% від загальної кількості, безоплатних – 3585,6 тис. пасажирів, або 78,8%.

          За  2016 рік на підприємстві за рахунок власних коштів ніяких придбань не здійснювалось.

          З міського бюджету в 2016 році виділена фінансова підтримка в сумі 1 мільйон 655 тис. грн., яка майже вся була направлена на виплату заробітної плати.

Останнє оновлення рухомого складу відбувалося в 2006 році, отримано 2 одиниці тролейбусів від власника завод «Пролетарій».

Зношеність рухомого складу становить 80%. Значна зношеність рухомого складу та відсутність належного фінансування на його оновлення призводить до суттєвого погіршення технічного стану не лише рухомого складу, але й контактної та кабельної мережі і усієї інфраструктури підприємства.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми — забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення тролейбусами на території м. Лисичанська.

Програма спрямована на забезпечення реалізації в 2017 році засад державної політики у сфері міського електротранспорту, а саме на розв'язання основних завдань:

 • організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу;
 • забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;
 • технічне переоснащення електротранспорту;
 • нормативно-правове і науково-технічне забезпечення функціонування розвитку міського електротранспорту;
 • збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у місті;
 • створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту.

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом м. Лисичанська передбачається розв'язати шляхом організації ефективного управління електротранспортом, використання його майнового комплексу, а саме вирішення питання ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємства електротранспорту, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг. Планується поетапне відновлення руху за маршрутом №3, в зв’язку з чим заходами програми в поточному році передбачено проведення капітального ремонту (придбання запасних частин для проведення капітального ремонту) ТП-2.  

Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту, що передбачає:

 • збільшення власних доходів підприємства шляхом створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення у порядку встановленому законодавством, регулювання граничних розмірів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;
 • підвищення тарифу на проїзд електротранспортом;
 • підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

Робота з технічного переоснащення електротранспорту передбачає:

 • капітальний ремонт тролейбусних ліній;
 • реалізацію завдань збереження та модернізації наявного парку тролейбусів, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи з науково-технічного забезпечення міського електротранспорту передбачають:

 • впровадження в експлуатацію та освоєння технічного обслуговування і ремонту нових типів тролейбусів, іншого обладнання, автоматизація робочих місць;
 • контроль і керування рухом в автоматичному режимі;
 • впровадження новітніх заходів забезпечення безпеки руху;
 • впровадження заходів енергозбереження та ресурсозбереження.

Заходи по створенню умов для пріоритетного розвитку електротранспорту:

 • удосконалення  координації роботи, пов'язаної з функціонуванням електротранспорту та інших видів транспорту, виключення дублювання приватними автоперевізниками тролейбусних маршрутів.

V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – квітень 2017 року, закінчення – грудень 2017 року.

VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Завдання і заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведені в додатку1.

VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок власних коштів КП ЛМР «Електроавтотранс», коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування програми на 2017 рік складає 22519,8 тис. грн., в тому числі власні кошти КП ЛМР «Електроавтотранс» складають 1744,8 тис. грн., кошти міського бюджету складають 15739,5 тис. грн. та кошти Державного фонду регіонального розвитку у сумі 5035,5 тис.грн.

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування на 2017 рік,

тис. грн.

Всього

22519,8

в тому числі

 

ДФРР

5035,5

кошти міського бюджету

15739,5

власні кошти КП ЛМР «Електроавтотранс»

1744,8

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Замовником Програми є Лисичанська міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, КП ЛМР «Електроавтотранс» та структурні підрозділи Лисичанської міської ради.

Підсумки виконання Програми підводяться 1 раз на рік у вигляді звіту.

Програма відкрита для внесення змін та доповнень.

Контроль за виконанням Програми здійснює Лисичанська міська рада та постійна комісія з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності та земельних відносин.

 

IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Виконання завдань та заходів Програми надасть можливість:

 • у соціальній сфері — підвищити рівень задоволення потреб населення у високоякісних та безпечних перевезеннях тролейбусами, забезпечити розвиток маршрутної мережі електротранспорту, поліпшити екологічний санітарний стан у місті;
 • в економічній сфері — забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг використання нафтопродуктів, розширити обсяг послуг електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;
 • у технологічній сфері — освоїти управління новими типами сучасного рухомого складу та обладнання, що дозволить зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті.

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку 2.

                                                                                                                                           

Додаток 1

до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ  ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М. ЛИСИЧАНСЬКА НА 2017 РІК

Завдання

Заходи

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік,

тис. грн.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

1. Технічне переоснащення контактної мережі

1. Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі по маршруту № 1 «Кирпічне – завод «Пролетарій» (опори в кількості 50 одиниць).

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

600,0

Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електроенергії

2. Придбання контактного дроту марки МФ-85 для маршруту № 1 «Кирпічне – завод «Пролетарій» 6,0 км в 2 дроти в обидві сторони.

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

1440,0

2. Технічне переоснащення кабельних мереж

1. Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю для ТП-2 та ТП- депо (3,5 км)

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

722,4

Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електроенергії

2. Придбання запасних частин для капітального ремонту  ТП-1, ТП-2, ТП-3,

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

2100,0

3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів

1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

1000,0

Забезпечення якісних та

безпечних послуг з перевезення

4. Покриття збитків від

безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян

1. Надання фінансової підтримки КП ЛМР «Електроавтотранс» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів

 

2017р.

Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

 

9317,6

Забезпечення проїзду соціально-незахищений категорій пасажирів в тролейбусах

5.Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту

1.Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до рівня економічно обґрунтованих витрат

 

 

2017р.

УЖКГ міської ради,

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Прогнозоване підвищення доходу КП ЛМР «Електро

автотранс»

 

1744,8

Забезпечення сталого функціонування підприємства

6. Підтримання життєздатності та розвиток КП ЛМР «Електроавтотранс»

1. Придбання тролейбуса

(1 од.)

2017 р.

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

 

ДФРР

427,5

 

3847,5

Оновлення рухомого складу, надання якісних послуг з перевезення

2. Придбання електронної системи обліку в тролейбусі

2017 р.

КП ЛМР «Електро

автотранс»

Міський бюджет

 

ДФРР

132,0

 

1188,0

Підвищення рівня якості пологу з перевезення в тролейбусах

 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

     

22519,8

 

у тому числі:

 

ДФРР

5035,5

міський бюджет

15739,5

власні кошти КП ЛМР «Електроавтотранс»

1744,8

 

 

Додаток 2

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Завдання

Показники ефективності

Результативні показники

1. Технічне переоснащення контактної мережі

Затрат

Кількість опор, що підлягають заміні — 50 шт.

Продукту

Придбання опор для капітального ремонту контактної мережі по маршруту № 1 «Кирпічне – завод «Пролетарій»

Ефективності

Оновлення несучих конструкцій для функціонування  контактної мережі

Якості

Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху.

Затрат

Протяжність контактної мережі, що підлягає ремонту –             6,0 км.

Ефективності

Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі.

Якості

Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху.

2. Технічне переоснащення кабельних мереж

Затрат

Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ, вводу № 1 ТП-2 та ТП-депо (3,5 км).

Продукту

Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю.

Ефективності

Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі.

Якості

Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів.

Продукту

Придбання запасних частин для капітального ремонту ТП-1, ТП-2, ТП-3.

Ефективності

Збільшення потужностей для сталого функціонування контактної мережі

Якості

Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів.

3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів

Затрат

Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів.

Продукту

Запасні частини для капітального ремонту тролейбусів.

Ефективності

Підвищення працездатності та строку використання рухомого складу тролейбусів.

Якості

Забезпечення сталого та безпечного перевезення пасажирів.

4. Покриття збитків від

безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян

Затрат

Надання фінансової підтримки КП ЛМР «Електроавтотранс» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів.

Продукту

Забезпечення проїзду соціально-незахищений категорій пасажирів в тролейбусі

Ефективності

Компенсація підприємству за перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян згідно діючого законодавства.

Якості

Забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів.

5. Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту

Затрат

Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до рівня економічно обґрунтованих витрат (орієнтовно до 2,50 грн.)

Продукту

Забезпечення сталого функціонування підприємства

Ефективності

Підтримання життєздатності та розвиток КП ЛМР «Електроавтотранс у 2017 році.

Якості

Забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів

6. Підтримання життєздатності та розвиток КП ЛМР «Електроавтотранс»

Затрат

Придбання тролейбуса

Продукту

Кількість тролейбусів – 1 од.

Ефективності

Оновлення рухомого складу

Якості

Надання якісних послуг

Затрат

Відсутність системи обліку пільгової категорії громадян

Продукту

Придбання електронної системи обліку в тролейбусі

Ефективності

Підвищення рівня доходів підприємства

Якості

Забезпечення послугами з перевезення соціально-незахищених категорій громадян

 

Начальник відділу планування та

економічного аналізу управління з

виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ                             О.В.Єрьоменко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *