Вчителі-переселенці з Попасної стосовно намагання Ханатова призупинути навчальний процес і залишити освітян без заробітку колективно звернулись до можновладців

Вчителі-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ліцеїв №24 і №25 евакуйованих з зруйнованої Попасної Луганської області колективно звернулись до різного рівня можновладців з протестом проти Розпорядження №30 від 18.05.2023 начальника Попаснянської міської війскової адміністрації Миколи ХанатоваПро призупинення навчального процесу в окремих закладах загальної середньої освіти Попаснянської міської територіальної громади на час дії воєного станустосовно відсутності правових підстав для прийняття відповідних наказів про призупинення дії трудового договору з працівниками зазначених закладів освіти. Повідомляє ZARAZ.INFO.

Колективне письмове звернення (за підписом 36-ти вчителів)

Голові Луганської ОДА – начальник обласної

військової адміністрації Артем Лисогор

Міністерству освіти і науки України

Оксену Лісовому

Фундації Олени Зеленської

Попаснянська міська військова адміністрація

Миколі Ханатову

Попаснянський ліцей №24

Попаснянський ліцей №25

(колективне звернення)

[email protected]

[email protected]

Колективне письмове звернення

Відповідно до статті 40 Конституції України, дія якої не обмежена в умовах військового стану, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Тому, користуючись своїм конституційним правом, колективи двох закладів освіти – комунальної установи «Попаснянський ліцей №25» та комунальної установи «Попаснянський ліцей №24» – звертаються до голови Луганської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Артема Лисогора з цим колективним письмовим зверненням з приводу наступного.

Так, 18 травня 2023 року начальником Попаснянської міської військової адміністрації Ханатовим М.М. було видане розпорядження №30 «Про призупинення навчального процесу в окремих закладах загальної середньої освіти Попаснянської міської територіальної громади на час дії воєнного стану», за змістом пункту 1 якого було вирішено починаючи з 01 червня 2023 року на час дії воєнного стану, але не пізніше ніж через три місяці після його закінчення або припинення, або до окремого розпорядження, призупинити навчальний процес у двох закладах загальної середньої освіти Попаснянської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області – «Попаснянський ліцей №25» (директор Гупал А.) та КУ «Попаснянський ліцей №24» (директор Ксенофонтова Н.).

Крім того, цим же розпорядженням (пункт 3) було зобов’язано начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Олені Лагутіній, директорам Анатолію Гупалу, Наталії Ксенофонтовій вжити заходів щодо призупинення дій трудового договору з працівниками закладів, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, що обумовлено неможливістю подальшого забезпечення працівників закладів, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, роботою у порядку, встановленому статтею 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

При цьому, керівництвом вищезазначених закладів освіти було повідомлено, що призупинення дії трудових договорів з працівниками закладів повинно відбутися також з 01 червня 2023 року на час дії воєнного стану, але не пізніше, ніж через три місяці після його закінчення або припинення, або до окремого розпорядження. У зв’язку з чим такі події будуть мати негативні наслідки для усіх без виключення педагогічних працівників вищезазначених закладів освіти, а саме: призупинення нарахування та виплати заробітної плати, не надання оплачуваної щорічної відпустки за фактично відпрацьований час (учбовий рік 2022-2023), припинення перебігу педагогічного стажу тощо.

Враховуючи вищенаведене та звертаючись до Вас з цим колективним письмовим зверненням, ми цілком розуміємо, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим військового стану» до повноважень Попаснянської міської військової адміністрації відноситься управління закладами освіти, установами освіти, закладами охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, надавачами соціальних послуг, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організації надання ними послуг, у тому числі соціальних. У зв’язку з чим вважаємо, що розпорядження №30 від 18.05.2023 було прийняте начальником Попаснянської МВА в межах наданих спеціальним законом повноважень.

Проте, на нашу думку, це розпорядження є необгрунтованим та таким, що суперечить іншим нормам діючого законодавства України та порушує надані працівникам освіти державні гарантії в умовах військового стану, з оглядом на наступне.

Так, відповідно до норм статті 24 Конституції України, дія якої не обмежена в умовах військового стану, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Крім того, статтею 57-1 Закону України «Про освіту» встановлені державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Зокрема, частиною 1 зазначеної статті передбачено, що здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

– організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

– збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

– місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

При цьому частиною 2 та 3 цієї статті передбачено, що забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють:

– органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

– заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники, тощо.

Органи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Таким чином, ми вважаємо, що Попаснянська міська військова адміністрація в особі її начальника Ханатова М.М., здійснюючи в межах наданих повноважень загальне управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, та приймаючи рішення в межах своєї компетенції, у відповідності до вимог статті 57-1 Закону України «Про освіту» повинні забезпечувати реалізацію державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, а саме – організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, збереження працівникам закладів освіти місця роботи та середнього заробітку, здійснення інших виплат, передбачених законом.

Враховуючи вищенаведене та викладаючи хронологію подій, що передували прийняттю розпорядження №30 від 18.05.2023, хочемо нагадати, що станом на теперішній час функціонує п’ять однакових за своїм статусом закладів освіти, які належать Попаснянській міській територіальній громаді, а саме: КУ «Попаснянський ліцей №20», КУ «Попаснянський ліцей №24, КУ «Попаснянський ліцей №1», Попаснянський ліцей №21 та Попаснянський ліцей №25. Комишуваський ліцей При цьому, відповідно до відомостей, зазначених в «Інформаційній системі управління освітою» на сайті Міністерства освіти і науки України, загальна кількість учнів та персоналу, які відповідно навчалися та надавали освітні послуги у вищезазначених закладах освіти впродовж 2022-2023 учбового року, складала:

– в КУ «Попаснянський ліцей №20» – 157 учнів та 16 персоналу, кількість класів – 23, без наявності інклюзивних класів;

– в КУ «Попаснянський ліцей №24» – 193 учнів та 28 персоналу, кількість класів – 15, кількість інклюзивних класів – 4, в яких навчається 5 учнів;

– в КУ «Попаснянський ліцей №1» – 191 учнів та 24 персоналу, кількість класів -11, кількість інклюзивних класів – 5, в яких навчається 8 учнів;

– в Попаснянському ліцеї №21 – 221 учнів та 19 персоналу, кількість класів -12, кількість інклюзивних класів – 1, в яких навчається 1 учень;

– в Попаснянському ліцеї №25 – 220 учнів та 20 персоналу, кількість класів -11, кількість інклюзивних класів – 1, в яких навчається 1 учень;

– в Комишуваський ліцей – 147 учнів та 14 персоналу, кількість класів – 11

Таким чином, впродовж 2022-2023 учбового року кожен із зазначених закладів освіти мав значну кількість здобувачів освіти, яким якісно надавались освітні послуги працівниками закладів освіти, що підтверджується результатами проведеного моніторингу якості  дистанційного навчання у закладах освіти Попаснянської МТГ в умовах дії воєнного стану, який здійснювався посадовими особами відділу освіти, культури, молоді та спорту Попаснянської МВА.

При цьому слід зазначити, що за наслідками здійсненої перевірки були визнані задовільними рівень та якість охоплення дистанційним навчанням учнів закладів освіти Попаснянської міської громади в умовах дії воєнного стану, що підтверджується Наказом №07 від 15.02.2023 «Про підсумки моніторингу якості дистанційного навчання у закладах освіти Попаснянської МТГ».

Зокрема, жодних претензій, в тому числі й щодо якості надання освітніх послуг, до працівників освіти КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25 з боку посадових осіб відділу ОКМС Попаснянської МВА не висувалось, що в свою чергу свідчить про те, що працівники цих двох закладів освіти впродовж навчального року були забезпечені необхідною роботою та сумлінно виконували свої посадові обов’язки.

Разом з тим, не дивлячись на такі об’єктивні обставини та існуючи державні гарантії, що передбачені статтею 57-1 Закону України «Про освіту», очільником Попаснянської МВА тільки відносно двох закладів освіти – КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянський ліцей №25 – було прийняте рішення про призупинення навчального процесу без достатнього, на нашу думку, обгрунтування мотивів прийняття такого рішення.

Також, окремої уваги заслуговує питання психологічно-емоційного стану учнів КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25, особливо учнів малолітнього віку (до 14 років), які внаслідок збройної агресії російської федерації були змушені разом із своїми батьками покинути місця свого постійного проживання та переїхати до інших регіонів України, а деякі і за кордон. Слід констатувати, що ця війна внесла в життя таких дітей почуття невизначеності, активізувала страх та тривогу за своє майбутнє, діти втратили звичну для себе повсякденність та впорядкованість свого життя, свої соціальні зв’язку та можливість безпосереднього спілкування із своїми однокласниками та класним керівником. У зв’язку з чим проведення з такими учнями навіть дистанційних навчань у звиклому для них середовищі, під час яких учні мають можливість поспілкуватися як із своїми однокласниками, так й з класним керівником та іншими педагогами, до яких вони звикли, що на нашу думку значно покращує психологічно-емоційний стан таких учнів.

Проте, зазначеним розпорядженням №30 від 18.05.2023 зобов’язано начальника відділу ОКМС Попаснянської МВА Лагутіну О. вжити заходів щодо переведення учнів закладів освіти, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, до інших закладів освіти, що може негативно вплинути на психологічно-емоційний стан таких учнів. Не зрозуміло, чому заклади з найбільшою кількістю учнів приєднують до закладів з кількістю учнів, яка є меншою

При цьому слід узяти до уваги те, що батьки учнів КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25, які є мешканцями Попаснянської територіальної громади і які несуть основну відповідальність за здобуття своїми дітьми повної середньої освіти, на проведених 22 та 23 травня 2023 року батьківських зборах одноголосно висловили свою незгоду з прийнятим розпорядженням №30 від 18.05.2023 та не мають ніякого бажання переводити своїх дітей до інших учбових закладів.

Підсумовуючи вищевикладене, просимо керівництво Попаснянської МВА надати обгрунтовану відповідь на наступні питання:

чому рішення про призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану було прийняте відносно тільки двох закладів освіти Попаснянської МТГ – КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25, за якими критеріями та на підставі яких об’єктивних даних було прийняте таке рішення?

– чим та за якими ознаками в розумінні положень ст.24 Конституції України педагогічні працівники інших закладів освіти Попаснянської МТГ, які після закінчення навчального року підуть у щорічну оплачувану відпустку та у яких продовжиться перебіг педагогічного стажу, відрізняються від таких самих педагогічних працівників КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25, відносно яких пропонується з 01.06.2023 призупинити дію трудового договору, внаслідок чого вони будуть позбавлені піти у щорічну оплачувану відпустку та у яких перебіг педагогічного стажу буде автоматично призупинений?

– яким чином з урахуванням змісту розпорядження №30 від 18.05.2023 відносно педагогічних працівників КУ «Попаснянський ліцей №24» та Попаснянського ліцею №25 керівництвом Попаснянської МВА забезпечуються державні гарантії, які передбачені статтею 57-1 Закону України «Про освіту», зокрема гарантії щодо збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення інших виплат, передбачених законом?

При цьому за наслідками розгляду цього колективного письмового звернення просимо вищезазначене розпорядження начальника Попаснянської МВА Ханатова М.М. №30 від 18.05.2023 – скасувати.

Також, окремо хочемо звернутися до начальника відділу ОКМС Попаснянської МВА Лагутіної О., а також до директорів КУ «Попаснянський ліцей №24» Ксенофонтової Н. та Попаснянського ліцею №25 Гупала А.

Вищезазначеним розпорядженням №30 від 18.05.2023 вас зобов’язано вжити заходів щодо призупинення дій трудового договору з працівниками закладів, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, що обумовлено неможливістю подальшого забезпечення працівників закладів, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, роботою у порядку, встановленому статтею 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

При цьому хочемо звернути увагу на існуючі на теперішній час роз’яснення Мінекономіки, викладені в Листі № 4712-06/22838-09 від 9 травня 2022 року «Про надання роз’яснень», у якому Мінекономіки вказало головні умови для призупинення дії трудового договору.

Так, головною умовою для призупинення дії трудового договору, є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. Ці дві умови мають виконуватися одночасно. Під абсолютною неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору слід розуміти випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що:

1) необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій;

2) їх функціонування з об’єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим;

3) переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе, у зв’язку з відсутністю на це його згоди, зокрема, з причин переміщення його з території, де ведуться активні бойові дії.

За умови, якщо працівник бажає та може виконувати роботу, або роботодавець може надавати роботу, призупиняти дію трудового договору неможливо.

Також хочемо звернути увагу на існуючу на даний час відповідну судову практику розгляду аналогічних категорій цивільних справ, де в своїх рішеннях суди посилаються на вищезазначене роз’яснення Мінекономіки та приймають рішення на користь працівників, відносно яких необґрунтовано було призупинено дію трудового договору.

У зв’язку з чим ми вважаємо, що в дійсний час у начальника відділу ОКМС Попаснянської МВА Лагутіної О., директорів КУ «Попаснянський ліцей №24» Ксенофонтової Н. та Попаснянського ліцею №25 Гупала А. відсутні правові підстави для прийняття відповідних наказів про призупинення дії трудового договору з працівниками зазначених закладів освіти.

А тому, з урахуванням вищевикладених обставин, хочемо застережити вищезазначених посадових осіб проти прийняття таких протиправних наказів.

В противному випадку ми будемо змушені позиватися до суду для захисту наших порушених трудових прав.

 1. Петренко Тетяна Юріївна
 2. Нікітіна Ніна Вікторівна
 3. Бунга Оксана Олександрівна
 4. Качуріна Вікторія Вікторівна
 5. Качурін Олександр Володимирович
 6. Посохова Олена Володимирівна
 7. Лазарева Тетяна Валеріївна
 8. Писаревський Олександр Анатолійович
 9. Гупал Тетяна Вікторівна
 10. Скиба Ірина Миколаївна
 11. Плис Ольга Миколаївна
 12. Мурзіна Зоя Анатоліївна
 13. Ковальова Галина В’ячеславівна
 14. Савенко Ірина Петрівна
 15. Калмикова Вікторія Василівна
 16. Брежнєва Юнона Русланівна
 17. Заіченко Світлана Миколаївна
 18. Іларіонова Карина Андріївна

19.Лещук Ірина Олександрівна

20.Новікова Марина Сергіївна

21.Паньшина Маргарита Віталіївна

22.Ступак Світлана Анатоліївна

23.Зінченко Ольга Миколаївна

24.Ткаченко Олександр Олександрович

25.Черниченко Ольга Олександрівна

26.Шахова Вікторія Йосипівна

27.Шетілов Сергій Леонідович

28.Богданова Катерина Єгорівна

29.Бойко Тетяна Іванівна

30.Вобла Олена Іванівна

31.Дунай Ірина Олександрівна

32.Ємельяненко Олена Вікторівна

33.Ємельяненко Анастасія Ігорівна

34.Жушма Тетяна Миколаївна

35.Зінченко Зінаїда Трохимівна

36.Канзьоба Людмила Василівна

При вибірковому телефонному обзвоні вчителі підтвердили свої підписи.

Історія оприлюдненя Розпорядження Ханатова з бажанням

залишити вчителів-переселенців без заробітної плати

Саме Розпорядження №30 від 18.05.2023 начальника Попаснянської міської війскової адміністрації Миколи ХанатоваПро призупинення навчального процесу в окремих закладах загальної середньої освіти Попаснянської міської територіальної громади на час дії воєного стану і досі не оприлюднено на сайті Попасняської МВА! 19 травня 2023 року його оприлюднив громадській активіст Сергій Чуб в групі фейсбук “Свободная Луганщина“. (Місцевий сайт “Попасная.Сити“, який так сказати утворився з комунальної газети і досі не привертає уваги мешканців своєї громади до цієї скандальній події з “криминально-юридичним” душком).

До фотокопії документу Сергій Чуб додав коментар: “На фоні скандалу з закупівлею Попаснянською ВА вагончиків на 15 млн, Попаснянську громаду сколихнуло ще й закриття двох шкіл.

Люди пишуть:

«До уваги мешканців Попаснянської громади!

Ханатов Колька, голова Попаснянської ВА, своїм одноосібним рішенням № 30 від 18.05.2022, призупиняє діяльність навчальних закладів м. Попасна, а саме ліцеїв № 24 та № 25, а з вчителями припиняє трудові відносини, залишивши без коштів на існування.

І головне, що до учнів, хочу нагадати, що право вибору, де буде навчатись його дитина належить батькам, а не Ханатову, та начальнику відділу освіти О.Лагутіній, бо саме батьки є замовниками освіти.

Шановні вчителя, шановні батьки, не мовчить відстоюйте свої права, право своїх дітей, не дозволяйте якомусь Ханатову вирішувати вашу долю.»

***

«УРА!!! Пан Микола хайпанув. Чудова новина!!! З’явилася можливість помститися за непокірність, зневагу та за власну думку, яка відрізняється від ординського ХАНА. А причину призупинення навчального процесу в ліцеї 24 та ліцеї 25 так і не зміг озвучити ( можливо бракує клепки). Вчителів кинув на призволяще, залишив без засобів на існування та не збирається сплачувати кошти на планові відпустки.»

Саме розпорядження додається”.

Скріншот з групи в фейсбук “Свободная Луганщина”

Скріншот Розпорядження

Редакція ZARAZ.INFO звертається до своїх юридичною обізнаних читачів, надати правову оцінку Разпорядженню №30 (контакти [email protected]), або писати під публікацією в коментарях.

Виклад Розпорядження викликав бурхливу реакцію серед читачів. Наведемо деякі коментарі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *