Зведені характеристики економіки і об’єктів з інвестпрограми ЛКСП Лисичанськводоканал на 2018 рік

Зведені характеристики економіки і об’єктів з інвестпрограми ЛКСП Лисичанськводоканал на 2018 рік

 

На протязі багатьох років керівництво і адміністративний менеджмент  Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства «Лисичанськводоканал» не оприлюднювало узагальнену інформацію стосовно економічних, технічних характеристик і характеристик об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення. Досі не оприлюднені водні паспорти юридичних осіб і відсутня інформація, яким чином контролюється видуботок води з свердловин і витрати електроенергії на кожну свердловину і кожний магістральний (підйомний) насос.

На протязі багатьох років мешканці міста Лисичанська (і виборці місцевих депутатів і міського голови) і фактичні власники ЛКСП «Лисичанськводоканал» не могли (і не можуть) проаналізувати і дати зважену оцінку діяльності підприємства, яке їм належить на праві спільної власності із-за відсутності достатньої інформації стосовно діяльності комунального(их) підприємств(а).

 

На протязі багатьох років абонентам водоканалу розповідають, що тарифи на послуги міськводоканалу економічно-обгрунтовані, тобто діяльність підприємства у такому випадку не повинна бути збитковою. А звідки тоді багатомільйонна заборгованість перед електроенергетиками і міським бюджетом?

29 грудня 2017 року на сайті Лисичанської міської ради lis.gov.ua в розділі «Проекти рішень міської ради на січень 2018р.» була оприлюднена заархівована інформація «Про погодження Інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2018 рік» з метою затвердити інвестиційну програму на сесії Лисичанської міськради. Тобто  оприлюднити інформацію спонукала  необхідність, а не бажання  відкритості і прозорості діяльності підприємства.

Редакція сайту ЗАРАЗ.ІНФО   публікує зведену всю разархівовану інформацію з вище названого документу.

Доречі, на офіційному сайті Лисичанського водоканалу ЛКСП «Лисичанськводоканал»   в розділі  «Інформація- Інвестиційна програма» нижче наведена тут інформація у повному обсязі відсутня! Так, якщо ви перейдете по  лінку «Інформація- Інвестиційна програма», і поклікаєте по розділам, то побачите, що на сайті водоканалу інформація у цьому розділі надається вибірково і уривками і в скороченні від тієї інформації, що опублікована на сайті Лисичанської міськради. Тобто 22.11.2017р. на відкритих публічних обговорень проекту Інвестиційної програми на 2018 рік інформація була обмежена?

 

 

Читайте по темі:

КОРРУПЦИОННО-БЕСХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТАЙНА  ВОДНОГО ТАРИФА (На примере водоканалов Луганской, Киевской и Винницкой областей)

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2018 рік

(строк)

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

(найменування ліцензіата)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата ЛКСП «Лисичанськводоканал»
Рік заснування 1953р.
Форма власності Комунальна
Місце знаходження Луганська обл.,

м. Лисичанськ, вул. ім.В.Сосюри, 168

Код за ЄДРПОУ 03339851
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада Лисенко Євген Володимирович
Тел., факс, е-mail (06451) 7-41-99, [email protected]
Ліцензія на _________________________ Централізоване водопостачання та водовідведення Серія АГ № 500096 від 19.04.2013 року №55.

Термін дії по 21.04.2018 року

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 47181
Балансова вартість активів, тис. грн 120253
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн 82308
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 31605

 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми Підвищення екологічної безпеки та раціональне використання природних ресурсів
Строки реалізації інвестиційної програми 12 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться На етапі схвалення заходів
Головні етапи реалізації інвестиційної програми  

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

 1. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: 3428,99
власні кошти 3428,99
позичкові кошти  
залучені кошти  
бюджетні кошти  
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 2543,42
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 296,97
заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби  
заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій  
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення  
заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 588,60
інші заходи  

 

 1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість 3295,589  
Внутрішня норма дохідності 4%  
Дисконтований період окупності 6,59 років  
Індекс прибутковості 1,054  
   

 

 

             
Директор

ЛКСП «Лисичанськводоканал»    ____    Лисенко Євген Володимирович

     

 

 

   
   
Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення  
ЛКСП «Лисичанськводоканал»

(найменування ліцензіата)

станом на за II півріччя 2016 року-I півріччя 2017 року

 

 
№ з/п І. Найменування та характеристика об’єктів водопостачання Одиниця виміру Загальний показник  
1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*) од. 5  
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 104390  
3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: осіб 104390  
4 безпосередньо підключеного до мереж осіб 103038  
5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 1352  
6 Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) осіб 0  
7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог осіб 0  
8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. 0  
9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) % 0  
10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од. 61241  
11 населення од. 60030  
12 бюджетних установ од. 166  
13 інших од. 1045  
14 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: % 100  
15 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 98,70485679  
16 з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) % 1,295143213  
17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од. 47708  
18 населення од. 46504  
19 бюджетних установ од. 159  
20 інших од. 1045  
21 Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: % 77,90205908  
22 населення (рядок 18/рядок 11х100) % 77,4679327  
23 бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) % 95,78313253  
24 інших (рядок 20/рядок 13х100) % 100  
25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 683,5  
26 водоводів км 120,3  
27 вуличної мережі км 468,4  
28 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 94,8  
29 Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) од./км 150,7  
30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 566,62  
31 водоводів км 99,73  
32 вуличної мережі км 388,3  
33 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 78,59  
34 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: % 82,9  
35 водоводів (рядок 31/рядок 26х100) % 82,9  
36 вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) % 82,9  
37 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) % 82,9  
38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 314  
39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 275  
40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) осіб/1000 од. 4,5  
41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) осіб/1 км 0,4  
42 Обсяг піднятої води за рік тис. м³/рік 7 287,8  
43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис. м³/добу 19,970  
44 Обсяг закупленої води зі сторони за рік тис. м³/рік 0,0  
45 Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік тис. м³/рік 0,0  
46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах тис. м³/добу 0,0  
47 Обсяг поданої води в мережу за рік тис. м³/рік 7 215,64  
48 Середньодобова подача води в мережу тис. м³/добу 19,77  
49 Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі: тис. м³/рік 3 726,7  
50 населенню тис. м³/рік 2 848,4  
51 Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі: тис. м³/рік 266,99  
52 витрати на технологічні потреби до мережі тис. м³/рік 72,16  
53 витрати на технологічні потреби у мережі тис. м³/рік 194,83  
54 Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) % 3,66  
55 Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі: тис. м³/рік 3 294,1  
56 обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) тис. м³/рік 0,0  
57 обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) тис. м³/рік 3 294,1  
58 Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) % 45,7  
59 Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) тис. м³/км 4,8  
60 Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) л/добу 189,4  
61 Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) л/добу 74,8  
62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 11,0  
63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис. м³ 32,25  
64 Наявний об’єм запасів питної води тис. м³ 22,59  
65 Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) % 70,0  
66 Кількість поверхневих водозаборів од. 0  
67 Кількість підземних водозаборів, з них: од. 6  
68 кількість свердловин од. 72  
69 Кількість окремих свердловин од. 0  
70 Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) од. 6  
71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 9  
72 Витрати електричної енергії на підйом води тис. кВт*год 2 428  
73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води кВт*год/м³ 0.332  
74 Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання од. 0,0  
75 Витрати електричної енергії на очищення води тис. кВт*год 0  
76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води кВт*год/м³ 0  
77 Кількість насосних станцій підкачування води од. 1  
78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання од. 38  
79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 32  
80 Витрати електричної енергії на перекачування води тис. кВт*год 14 155  
81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу кВт*год./м³ 1,9617  
82 Кількість приладів технологічного обліку од. 10,0  
83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати од. 39,0  
84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) % 25,6  
85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 3  
86 рідкого хлору од. 3  
87 гіпохлориду од. 0  
88 ультрафіолету од. 0  
89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0  
90 Кількість лабораторій од. 1,0  
91 Кількість майстерень од. 2,0  
92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 42,0  
93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис. м³/добу 70,0  
94 Установлена загальна потужність водозаборів тис. м³/добу 162,4  
95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис. м³/добу 0,0  
96 Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) % 28,2  
97 Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) % 12,3  
98 Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) % 0,0  
99 Кількість аварій на мережі водопостачання за рік аварії 1 789,0  
100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) аварії/км 2,6  
101 Витрати електричної енергії на водопостачання за рік тис. кВт*год 16 583,1  
102 Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік тис. грн 33 420,6  
103 Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)) кВт*год/м³ 2,275  
104 Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік тис. грн 59 534,2  
105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) грн/м³ 15,98  
106 Витрати на оплату праці за рік тис. грн 11 124,5  
107 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) % 18,7  
108 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) % 56,1  
109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік тис. грн 0,0  
110 Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) % 0%  
111 Амортизаційні відрахування за рік тис. грн 2 491,5  
112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис. грн 0,0  
113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) % 4,2  
№ з/п ІІ. Найменування та характеристика об’єктів водовідведення Одиниця виміру Загальний показник  
1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**) од. 3  
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 62 398  
3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: осіб 62 398  
4 безпосередньо підключених до мереж осіб 62 398  
5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків осіб 0,0  
6 Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: од. 33 375,0  
7 населення од. 32 392,0  
8 бюджетних установ од. 151,0  
9 інших од. 832,0  
10 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: % 100,0  
11 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 100,0  
12 з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) % 0,0  
13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод од. 14,0  
14 Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) % 0,04  
15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: км 226,8  
16 головних колекторів км 24,4  
17 напірних трубопроводів км 36,3  
18 вуличної мережі км 89,8  
19 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 76,3  
20 Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) од./км 147,2  
21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 182,3  
22 головних колекторів км 19,6  
23 напірних трубопроводів км 29,2  
24 вуличної мережі км 72,2  
25 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 61,3  
26 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: % 80,4  
27 головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) % 80,4  
28 напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) % 80,4  
29 вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) % 80,4  
30 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) % 80,4  
31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом осіб 193  
32 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення осіб 184,0  
33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) осіб/1000 од. 5,5  
34 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) осіб/1 км 0,8  
35 Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: тис. м³/рік 3 513,4  
36 прийнято від інших систем водовідведення тис. м³/рік 0,0  
37 Середньодобове перекачування стічних вод тис. м³/добу 10,1  
38 Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі: тис. м³/рік 3 512,3  
39 з повним біологічним очищенням тис. м³/рік 1 822,7  
40 з доочищенням тис. м³/рік 0,0  
41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах тис. м³/добу 9,6  
42 Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) тис. м³/рік 1,1  
43 Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) % 0,03  
44 Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) тис. м³/рік 1 690,7  
45 Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) % 48,1  
46 Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік тис. м³/рік 175,8  
47 Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) % 5,0  
48 Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі: тис. м³/рік 1 916,0  
49 населенню тис. м³/рік 1 572,0  
50 Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік од. 3 546,0  
51 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15) од./км 15,6  
52 Кількість аварій у мережі водовідведення за рік аварії/рік 16,0  
53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) аварії/км 0,07  
54 Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) л/добу 154,3  
55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) л/добу 80,0  
56 Кількість насосних станцій перекачування стічних вод од. 17,0  
57 Кількість очисних споруд водовідведення од. 5,0  
58 Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення од. 33,0  
59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 28,0  
60 Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням: од. 5,0  
61 рідкого хлору од. 3,0  
62 гіпохлориду од. 0,0  
63 ультрафіолету од. 0,0  
64 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 3,0  
65 Кількість лабораторій од. 1,0  
66 Кількість майстерень од. 1,0  
67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 8,0  
68 Установлена потужність водовідведення тис. м³/добу 52,8  
69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення тис. м³/добу 71,9  
70 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис. м³/добу 52,8  
71 Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) % 18,2  
72 Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) % 18,2  
73 Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: тис. кВт*год 963,0  
74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис. кВт*год 765,4  
75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0,2179  
76 загальні витрати електричної енергії на перекачування води тис. кВт*год 197,7  
77 питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0,0563  
78 Витрати на електричну енергію за рік тис. грн 1 961,1  
79 Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) кВт*год/м³ 0,274  
80 Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік тис. грн 13 783,7  
81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) грн/м³ 7,19  
82 Витрати на оплату праці за рік тис. грн 7 261,4  
83 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) % 52,7  
84 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) % 14,2  
85 Амортизаційні відрахування за рік тис. грн 1 086,8  
86 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис. грн 0,0  
87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) % 7,9  
 

 

 

 

 
Примітки:  
 
Кількість багатоповерхових будинків од. 827  
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) од. 34062  
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од. 25968+ 8 к  
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) од.  
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) од. 29466  
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) од. 17038  
 
* Назва населених пунктів, яким надаються послуги:  
Назва населеного пункту Населення (осіб)  
1 м. Лисичанськ 90099  
2 м. Новодружеськ 6880  
3 м. Привілля 6848  
4 с. Шепілівка 396  
5 с. Борівське 167  
 
** Назва населених пунктів, яким надаються послуги  
Назва населеного пункту Населення (осіб)  
1 м. Лисичанськ 54785  
2 м. Новодружеськ 4146  
3 м. Привілля 3467  
 
 
Директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» __________ Лисенко Є.В.  
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  
Головний бухгалтер ЛКСП»Лисичанськводоканал» _______ Боброва Л.О.  
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  
Начальник ВТВ _________ Боровська А.І.  
(посада відповідального виконавця)

 

 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів інвестиційної програми

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2018 рік.

 

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів.

 

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв’язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  № 307 від 22.03.2017 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно виконання заходів з придбання та монтажу приладів обліку води на Білогорівському водозаборі . На даному етапі першочерговими заходами є  оснащення 20 артезіанських свердловин сучасними приладами обліку води.

Реалізація вищевказаних заходів дасть можливість вести чіткий облік видобутку та витрат води, звіряти фактичні обсяги води.

По водовідведенню  передбачено оснащення приладами обліку міських очисних споруд № 1,2,3,4,5. Що дасть можливість вести чіткий облік кількості стічних вод, які потрапляють на очищення на очисні споруди.

 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

 

З метою зниження втрат води при транспортуванні, а також зниження затрат на ліквідацію аварійних ситуацій на водоводах заплановано виконання заходів по  капітальний ремонту трубопроводів подачі води по вул.Г.Потапенко від вул.Соборної до вул. Ф.Н.Чернишова, вул.Первомайській м.Лисичанськ.

З метою зниження затрат на ліквідацію аварійних ситуацій на каналізаційному колекторі, для покращення якості послуг з водовідведення, а також з підвищення екологічної безпеки заплановано виконати захід  з реконструкції  каналізаційного колектора Д-300мм по вул. ім. В.Сосюри (від будинку 407) до вул. Балтійської (будинок 6) м. Лисичанськ». Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

З метою зниження витрат електроенергії заплановано виконання заходу по заміні насосного агрегату №2 КНС №10 марки СМ-250-200-400  з електродвигуном N-160 кВт на насос 2СМ-250-200-400 з електродвигуном ІМ1081 55 кВт/год

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

З метою підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища підприємством в першу чергу заплановано виконання робіт щодо обладнання вузлами знезараження води і стоків на  очисних спорудах ЛКСП «Лисичанськводоканал».

Комплекс заходів містить у собі заміну зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації, котре відповідає всім сучасним стандартам знезаражування питної води й стічних вод. Це дозволить підприємству поліпшити якість надаваних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Екологічний ефект від впровадження заходів: використання станцій дозування гіпохлориту натрію дозволить повністю відмовитися від використання вкрай небезпечного рідкого хлору. Це виключає можливість зараження місцевості хлором в разі аварій на хлораторних станціях із застосуванням рідкого хлору в балонах або контейнерах, а значить запобігає можливу екологічну небезпеку.

Крім того слід зазначити, що незважаючи на свою високу хімічну активність, безпека гіпохлориту натрію для людини документально підтверджена дослідженнями токсикологічних центрів Північної Америки та Європи, які показують, що речовина в робочих концентраціях не несе яких-небудь серйозних наслідків для здоров’я після ненавмисного проковтування або попадання на шкіру. Також підтверджено, що гіпохлорит натрію не є мутагенним, канцерогенним і тератогенним з’єднанням, а також шкірним алергеном. Міжнародне агентство з вивчення раку дійшло висновку, що вода, яка пройшла обробку NaOCl, не містить людських канцерогенів.

 

Заступник міського голови                                           А.П.Якимчук

 

 

Секретар  міської ради                                                          Е.І.Щеглаков

 

 

 

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів
по ЛКСП «Лисичанськводоканал»
Централізоване водопостачання (Відповідно до Структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення дод.71 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (proekt_356_1- 13.10.2017))
 
№ з/п Показник Витрати враховані у плановому тарифі,  тис.грн Структура планового тарифу, грн/м3 Очікуване зниження витрат після реалізації програми, Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3 Очікуване зниження планового тарифу в 2018 році після реалізації програми  
1. Виробнича собівартість всього,            в т.ч.: 69605,224 14,266 319,1 69286,124 14,200 0,065  
1.1. Прямі матеріальні витрати, в тому числі 38844,217 7,961 0,0 38844,217 7,961 0,000  
1.1.2. електроенергія 38600,667 7,911 0,0 38600,667 7,911 0,000  
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 243,550 0,050 0,0 243,550 0,050 0,000  
1.2. Прямі витрати на оплату праці 10258,340 2,102 55,7 10202,640 2,091 0,011  
1.3. Інші прямі витрати, в тому числі: 4279,628 0,878 12,3 4267,328 0,875 0,003  
1.3.1. відрахування на соціальні заходи 2256,835 0,463 12,3 2244,535 0,460 0,003  
1.3.2. амортизація основних засобів виробничого призначення 1989,818 0,408 0,0 1989,818 0,408 0,000  
1.3.3. інші витрати 32,975 0,007 0,0 32,975 0,007 0,000  
1.4. Загальновиробничі витрати 16223,039 3,325 251,1 15971,939 3,273 0,051  
2. Адміністративні витрати 2305,096 0,472 0,0 2305,096 0,472 0,000  
3. Витрати на збут 1685,891 0,346 0,0 1685,891 0,346 0,000  
4. Інші операційні витрати 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000  
5. Фінансові витрати 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000  
6. Всього витрат повної собівартості 73596,211 15,084 319,1 73277,111 15,018 0,065  
7. Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000  
8. Сума компенсації витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 1557,065 0,319 0,0 1557,065 0,319 0,000  
9. Вартість централізованого водопостачання за відповідними тарифами 75153,276 15,40 319,1 74834,176 15,33 0,07  
10. Обсяг централізованого водопостачання, тис.м3/рік 4879,210  
Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів — знизити витрати на 0,07 грн./м3, у т.ч. на оплату праці та відрахування на соціальне страхування на 0,011 та 0,003 грн/м3 відповідно, загальновиробничі витрати — на 0,051 грн/м3.  
Директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» Є.В.Лисенко
Головний економіст О.В.Калитка

 

 

 

   
   
   
Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

по ЛКСП «Лисичанськводоканал»

Централізоване водовідведення (Відповідно до Структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення дод.71 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (proekt_356_1- 13.10.2017))

 
№ з/п Показник Витрати враховані у плановому тарифі,  тис.грн Структура планового тарифу, грн/м3 Очікуване зниження витрат після реалізації програми Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3 Очікуване зниження планового тарифу в 2018 році після реалізації програми  
1. Виробнича собівартість всього,                       в т.ч.: 17828,765 5,806 260,8 17567,965 5,721 0,085  
1.1. Прямі матеріальні витрати, в тому числі 2659,316 0,866 182,0 2477,316 0,807 0,059  
1.1.2. електроенергія 2481,284 0,808 182,0 2299,284 0,749 0,059  
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 178,032 0,058 0 178,032 0,058 0,000  
1.2. Прямі витрати на оплату праці 8646,520 2,816 59,0 8587,520 2,797 0,019  
1.3. Інші прямі витрати, в тому числі: 3258,436 1,061 13,0 3245,436 1,057 0,004  
1.3.1. відрахування на соціальні заходи 1902,234 0,619 13,0 1889,234 0,615 0,004  
1.3.2. амортизація основних засобів виробничого призначення 958,950 0,312 0 958,950 0,312 0,000  
1.3.3. інші витрати 397,252 0,129 0,0 397,252 0,129 0,000  
1.4. Загальновиробничі витрати 3264,493 1,063 6,8 3257,693 1,061 0,002  
2. Адміністративні витрати 589,644 0,192 0 589,644 0,192 0,000  
3. Витрати на збут 471,016 0,153 0 471,016 0,153 0,000  
4. Інші операційні 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000  
5. Фінансові витрати 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000  
6. Всього витрат повної собівартості 18889,425 6,151 260,8 18628,625 6,066 0,085  
7. Розрахунковий прибуток 0 0 0 0 0 0,000  
8. Сума компенсації витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 36,620 0,012 0 36,620 0,012 0,000  
9. Вартість централізованого водовідведення за відповідними тарифами 18926,045 6,16 260,8 18665,245 6,08 0,08  
10. Обсяг централізованого водовідведення, тис.м3/рік 3070,740  
Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів — знизити витрати на 0,08 грн./м3, у т.ч. на електроенергію на 0,059 грн/м3, на оплату праці та відрахування на соціальне страхування на 0,019 та 0,004 грн/м3 відповідно, загальновиробничі витрати — на 0,002грн/м3.  
Директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» Є.В.Лисенко
Головний економіст О.В.Калитка

 

 

 

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»  
Роки Інвестиційні витрати  I Річний ЕЕ   CF Ставка дисконтуван-ня Чиста приведена вартість NPV Дисконт. річний ЕЕ Сумарний дисконт. річний ЕЕ Дисконт. період окупності DPP   Внутрішня норма доходності IRR Індекс прибутковості PI  
  3429,1 579,9 4,1% 3295,589       -3429,06      
1       -2738,260 557,328 557,328 5,91 579,9 ##### 0,169  
2       -2202,625 535,635 1092,963 6,11 579,9 ##### 0,332  
3       -1687,839 514,786 1607,749 6,28 579,9 -28% 0,488  
4       -1193,090 494,749 2102,498 6,41 579,9 -14% 0,638  
5       -717,599 475,491 2577,990 6,51 579,9 -5% 0,782  
6       -260,615 456,984 3034,973 6,57 579,9 0% 0,921  
7       178,581 439,196 3474,169 6,59 579,9 4% 1,054  
8       600,682 422,101 3896,270   579,9 7% 1,182  
9       1006,353 405,671 4301,942   579,9 9% 1,305  
10       1396,234 389,881 4691,823   579,9 11% 1,424  
11       1770,940 374,706 5066,529   579,9 12% 1,537  
12       2131,061 360,121 5426,649   579,9 13% 1,647  
13       2477,164 346,104 5772,753   579,9 14% 1,752  
14       2809,796 332,632 6105,385   579,9 14% 1,853  
15       3129,481 319,685 6425,069   579,9 15% 1,950  
16       3436,722 307,241 6732,311   579,9 15% 2,043  
17       3732,005 295,282 7027,593   579,9 15% 2,132  
18       4015,794 283,789 7311,382   579,9 16% 2,219  
19       4288,537 272,743 7584,125   579,9 16% 2,301  
20       4561,279 262,127 7846,252   579,9 16% 2,381  
 
 
Ставка дисконту (дисконтування)— це коефіцієнт, що застосо­вується для визначення поточної вартості грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє.
У контексті оцінювання вартості підприємства ставка дисконту характеризує норму доходу на інвестований капітал та норму його повернення в післяпрогнозний період, відповідно до якої на дату оцінювання покупець може інвестувати кошти у придбання об’єкта оцінювання з урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Ставка дисконтування враховує премію за ризик інвестування коштів в оцінюване підприємство: чим більшим є ризик, тим ставка дисконтування буде вищою.
 
Ставка дисконтування — діюча ставка НБУ на 01.11.17 — 13,5% * ставку ризику 0,3 = 4,1%

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розрахунок прогнозованих показників

ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

 

 

 • Інвестиційні витрати, які заплановані фінансовим планом на 2018 р.

(загальна сума інвестицій колонка 4 у Додатку 4)

3429,06 тис.грн

 • Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів  (колонка 20 у Додатку 4) 579,9 тис.грн

 • Ставка дисконтування – 4,1%
 • Дисконтний період окупності інвестиційної програми – 6,59 років

 

Чиста приведена вартість:

 

Чиста приведена вартість (NPV) 

 

n        CFk                       n              Ik
NPV =    Σ                  —    Σ                  ,          (1)

k = 1                    k                           k = 1                k

(1 + r)                             (1 + r)

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;

k – порядковий номер року де  k = 1,2,3…n.

 

 

Внутрішня норма дохідності:

 

Внутрішня норма дохідності (IRR) 

 

    n                 CFk                       n               Ik
Σ                       —    Σ                        = 0       (2)

k = 1                                    k                k = 1                                   k

(1 + IRR)                          (1 + IRR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

де  А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А;

b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В.

 

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

 

 

 

 

 

 

Термін окупності проекту  або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується   як   строк  до  моменту виконання  наведеної рівності (4):

 

Дисконтований період окупності (DPP) 

 

DPP           CFk                       DPP             Ik
Σ                      =    Σ

k = 1                        k                         k = 1                       k          (4)

(1 + r)                              (1 + r)

 

де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;

k – порядковий номер року де  k = 1,2,3…n.

 

 

Індекс прибутковості (РІ) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5).

 

Індекс прибутковості (РІ)

 

n           CFk                     n            Ik
PI =   Σ                  /    Σ                         (5)

k = 1                        k                      k = 1               k

(1 + r)                         (1 + r)

 

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;

k – порядковий номер року, де  k =1,2,3…,n.

Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю.

 

Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

 

 

 

Проект

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«_____»_____________2017 р.                                                                 № ___

м. Лисичанськ

 

Про  погодження Інвестиційної

програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2018

 

З метою поліпшення водопостачання та водовідведення населених міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля керуючись Постановою НКРЕКП №1131 від  14.09.2017 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення»,  п.22  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Погодити Інвестиційну програму ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2018 рік  (додається).

 

 1. ЛКСП «Лисичанськводоканал» подати Інвестиційну програму на розгляд до НКРЕКП.

 

 1. ЛКСП «Лисичанськводоканал» звітувати про хід виконання даної програми та розглянути на черговій сесії міської ради у січні 2019 року.

 

 1. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 

 1. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Якимчука А.П. та на постійну комісію з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності та земельних відносин.

 

 

Міський голова                                                                                      С.І. Шилін

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *